Varför var resursskolorna tvungna att hota med nedläggning för att staden skulle tillsätta mer pengar och rädda skolorna, frågar sig många föräldrar. Skolborgarråd Isabel Smedberg-Palmqvist (L) svarar. Foto: Sacharias Källdén

Ny strategi ska ge lugnare klassrum

Till slut räddades Utvecklingspedagogiks tre resursskolor från nedläggning. Samtidigt beslöt staden att ge mer pengar till vanliga grundskolor, så att fler barn med särskilda behov får ökat stöd. Skolborgarrådet tror att detta ger lugnare klassrum för alla elever.

  • Publicerad 10:21, 22 dec 2021

I slutet av november gick Utvecklingspedagogik, som driver tre resursskolor för barn med autism i Stockholm, ut med att de tvingas lägga ner sina skolor på grund av långvarig underfinansiering. Det blev kraftfulla reaktioner från många föräldrar innan staden beslutade att tillföra mer pengar för att rädda skolorna.

Orsaken till att resursskolorna fått mindre pengar från staden de senaste åren är att skolorna fått fler avslag på så kallade tilläggsbelopp än tidigare (behovsprövade extrapengar till barn som behöver extra stöd).

– Så sent som i juni ändrade vi reglerna med förhoppningen att få till fler bifall på tilläggsbeloppen. Men tidigt i höstas började jag förstå att det inte ledde till färre avslag. Vi har arbetat med att hitta en lösning i snart två år men det har varit väldigt svårt, säger Isabel Smedberg-Palmqvist (L), skolborgarråd.

Efter nedläggningshotet – resursskolorna blir kvar

Ser framåt

Nu är hon glad över att ha hittat en lösning som gör att staden betalar ut fler fasta belopp än tilläggsbelopp till skolorna. Detta välkomnas av Utvecklingspedagogik vars tre resursskolor levt under ekonomisk kris de senaste åren.

– Den här gången finns det anledning att tro mer på att det ska hålla. Staden har fått en annan förståelse för att skapa lösningar som håller över tid. Med det sagt så måste det hålla i budgetdiskussioner och om det blir politiska skiften. Den osäkerheten finns kvar, säger Niklas Ahlström, styrelseordförande för Utvecklingspedagogik.

Lunaskolan blev räddningen för sonen

Alla skolor gynnas

Förutom att resursskolorna får mer pengar har staden infört en ny ersättning som gör att alla grundskolor kan få mer pengar än tidigare till särskilda undervisningsgrupper för barn med särskilda behov.

– Vi går från inkluderingstanken till fler särskilda undervisningsgrupper. Målet är att eleverna ska gå kvar på sin hemskola i så stor utsträckning som möjligt och att alla grundskolor får särskilda undervisningsgrupper, säger Isabel Smedberg-Palmqvist (L).

Varför går ni ifrån inkluderingstanken?

– Det har inte varit bra. Dessa elever behöver ett mindre sammanhang. Då kan de andra eleverna i klassen få lugnare undervisning också. Det har också varit krävande för lärare i stora klasser att försöka hjälpa dem som haft stora utmaningar.

Vändningen kom när sonen bytte skola

Så tycker S:

Oppositionsborgarrådet Kadir Kasirga (S):

"Vi välkomnar det utökade stödet. Det är viktigt att det säkerställs att stödet går till insatser till de här barnen, som finns på alla skolor, och inte till utökade vinster i friskolorna. Det måste bli stopp på krispaket till de här barnen och vi måste få till en hållbar lösning som stöds över blockgränserna."

Om skolorna:

Lunaskolans södra i Kärrtorp, Lunaskolan Bromma och resursdelen vid Svedenskolan i Bergshamra, är resursskolor med små klasser för barn med autism. Där går drygt 200 barn. 1 500 barn står i kö till skolorna.

Visa merVisa mindre

Så ska det nya stödet fungera:

Stadens nya modell för stöd till barn med extra behov:

* Alla elever som behöver ska få gå i särskild undervisningsgrupp i anslutning till sin skola.

* I varje stadsdel ska det inrättas en eller flera resursgrupper för elever med omfattande behov. Dessa platser ska utökas de kommande två åren.

* Stadsövergripande så kallade CSI-grupper för elever med mycket omfattande behov av särskilt stöd kvarstår.

Källa: Liberalerna, Stockholms stad

Visa merVisa mindre