Gubbängsbadet byggdes på 1970-talet och är i behov av renovering, enligt staden. Foto: Bojen Simklubb

Ny stor simhall planeras i Söderort

En ny simhall i Skarpnäck – ni har hört det förut. Men nu är planerna ett steg närmare att bli verklighet. – Jag är fantastiskt glad. En simhall har varit efterlängtad i stadsdelen i över ett decennium, säger Ewa Larsson (MP).

  • Publicerad 13:40, 23 nov 2020

Det har lappats och lagats och lett till ohållbara driftskostnader.

Behovet av nya simhallar och renovering av nuvarande hallar i staden är fortsatt stort. Fastighetskontoret och idrottsförvaltningen gjorde i våras en sammanställning över hur det akuta behovet ser ut, men kom även med förslag på långsiktiga lösningar.

Gubbängsbadet föreslås av förvaltningarna att rivas och ersättas med en helt ny stor sim- och idrottsanläggning på Skarpnäcksfältet. Simhallen föreslås få 50 meters bassäng och en särskild barnavdelning.

Planering startar

Nu har förslaget blivit aktuellt igen. I stadens budgetförslag för 2021 som nyligen presenterades får fastighetsnämnden tillsammans med idrottsnämnden i uppdrag att utreda alternativa strategier för upprustning av idrottsanläggningar, till exempel nyproduktion, för att staden på lång sikt ska klara av driftkostnaderna.

– Jag är fantastiskt glad. En simhall har varit efterlängtad i stadsdelen i över ett decennium, och nu kan arbetet börja. Det här är både en sim- och idrottsanläggning som ska bli tillgänglig för människor i hela söderort, säger Ewa Larsson (MP), ordförande i Skarpnäcks stadsdelsnämnd.

Lappat och lagat

– Många av stadens bad, framförallt i ytterstaden, har byggts under samma tidsperiod. Det har lappats och lagats under lång tid och har lett till ohållbara driftskostnader. Idrottsanläggningen i Gubbängen kan renoveras, men simhallen är i det skicket att den kan behöva rivas, säger Ewa Larsson.

Simhall och idrottsanläggning finns redan med i planprogrammet för Bagarmossen-Skarpnäck.

– Men nu lyfts det här fram i budgeten till att vara en egen satsning, säger Ewa Larsson.

"Har vi velat länge"

Även från oppositionen är det försiktigt positiva tongångar:

– Det här har vi velat länge och är något som vi stöttar. Det är en välkommen satsning på idrotten, det finns alldeles för få idrottshallar och simhallar, säger Monica Lövström, gruppledare för Socialdemokraterna i Skarpnäcks stadsdelsnämnd.

– Nu hoppas vi verkligen att man budgeterar för det här under åren som kommer, Det saknas i den borgerliga budgeten. Tvärtom, för år 2022 har de minskat den utökade investeringsramen för idrottsinvesteringar med närmare 300 miljoner kronor. Deras eventuella planer kommer kräva privat finansiering, säger hon.

Även V är positiva, men poängterar också att det krävs rejäla satsningar från staden för att planerna ska bli verklighet.

– Vi la en motion om en simhall på sportfältet redan 2002. Det är bra att man håller fast vid den planen och vi hoppas att det ska gå hela vägen den här gången, säger Tina Kratz, ledamot i fullmäktige och i Skarpnäcks stadsdelsnämnd.

Ingen tidsplan

Någon tidsplan för byggstart och när anläggningen ska vara färdig finns ännu inte.

Majoritetens budgetförslag för staden presenterades den 11 november, och budgeten klubbas av fullmäktige i mitten av december.

Positiv. Ewa Larsson är nöjd med beskedet i budgeten. Foto: Anders J Larsson

Det här planeras

En ny stor simhall och idrottsanläggning planeras på Skarpnäcksfältet. Hallen är tänkt att få en 50-metersbassäng och särskilt barnavdelning.

Tanken är att se över hur solenergi kan användas för till exempel uppvärmningen.

Fastighetskontoret och idrottsförvaltningen har räknat med att hundratals miljoner behöver avsättas för byggandet under de kommande fem åren.

Majoriteten har i sitt budgetförslag gett flera nämnder i uppdrag att under 2021 utreda projektet.

Visa merVisa mindre

Simklubbens oro för brist på tider

Ideella föreningen Bojen SK bedriver simskola i Gubbängen, och oroas över rivningsplanerna.

– De kan väl både bygga nytt och behålla den här hallen. Vissa delar kanske behöver renoveras, men det är en jättefin hall där allt fungerar bra, säger Kajsa Tottenhammar, ordförande och verksamhetsansvarig i föreningen.

Har diskuterats i tio år

En ny simhall i Skarpnäck är en snackis som har varit på tapeten i över tio år.

Redan 2008 beslutade staden att reservera mark för en ny idrotts- och simhall på en tomt intill Skarpnäcks folkhögskola vid Horisontvägen.
2012 ändrade sig staden och menade att satsningen var onödig, bland annat eftersom Farstabadet hade rustats upp.

2015 hade en en ny plats hittats för en kombinerad sim- och idrottshall: Skarpnäcks sportfält. Men några pengar för simhallen fanns fortfarande inte.

2019 kom besked om att flera renoveringar av idrottshallar skulle skjutas upp på grund av pengabrist, bland annat gällde det Gubbängsbadet. Nu är alltså huvudspåret att riva den simhallen och bygga nytt i Skarpnäck.

"Ligger risigt till"

Bojen SK befarar att föreningarna som i dag delar på tiderna Gubbängen kommer att få svårt att få plats med sin verksamhet i en ny hall som man skulle dela med allmänheten.

– Vi mindre föreningar ligger risigt till i så fall, säger Kajsa Tottenhammar.

Rivning och tillfällig flytt

Gubbängens bad- och gymnastikhall, eller Gubbängsbadet, består av en baddel och en idrottsdel. Planen är att riva baddelen och renovera idrottsdelen.

Baddelen är i akut behov av åtgärder och skulle behöva renoveringar för runt 115 miljoner kronor, enligt den översyn som fastighetskontoret och idrottsförvaltningen har gjort.

Simverksameten föreslås flyttas till den planerade nya anläggningen på Skarpnäcksfältet. I väntan på att den anläggningen blir klar kan simverkamheten i Gubbängen tillfäligt komma att flyttas till Högdalen, där den renoverade simhallen väntas stå klar våren 2022.

Visa merVisa mindre