Delar av Vättersberget i Årsta som kan bli förskola. Foto: Brf Årstaterrassen/Sara Eriksson

Ny stor-förskola planeras på populärt berg

En ny förskola för 120 barn är tänkt att byggas på Vättersberget i Årsta. Galet, säger Årstabor som nu har samlat in 260 namn för att hejda projektet.

  • Publicerad 16:28, 22 apr 2020

Staden planerar att upplåta mark på Vätterberget i Årsta till att bygga en ny förskola. Det är en yta på 1 400 kvadratmeter som i så fall hyrs ut som tomträtt. Berget ligger bakom Ica-huset på Sköntorpsvägen, omgivet av bebyggelsen på Slätbaksvägen. Utöver själva byggnaden tänker man sig en förskolegård på 1 200 till 2 400 kvadratmeter.   

Det här upprör grannar i området, som menar bland annat att det är en grönyta som tillhör alla och används för lek och utevistelse. Dessutom består hela området av berg, vilket innebär att det kommer att krävas omfattande sprängningar för att kunna bygga förskolan. De har nu samlat in 260 namn på en protestlista som lämnades till politikerna tidigare i veckan.   

Årsta behöver fler förskolor, enligt staden, och platsen i ett skogsparti innebär bra utemiljö för barnen, menar de. Förskolan skulle dessutom kunna ersätta två förskolor som planeras att byggas längs Årstastråket, de behövs inte i så fall, resonerar staden. Istället kan man bygga ytterligare 20 bostäder inom Årstastråket.

Det är fastighetsbolaget Lotshem Samhällsutveckling AB som vill bygga en förskola i två plan med plats för åtta avdelningar, cirka 120 barn. Företaget kommer att hyra ut den nya förskolan till någon som vill driva verksamheten.

Planen är att starta bygget nästa år och öppna förskolan år 2022. Ärendet togs upp på exploateringsnämnden den här veckan.