Överdäckning. Tunnelbanespåren i Örnsberg kan däckas över och stora delar av gamla industriområdet norr om spåren förändras. Foto: Sacharias Källdén

Ny stor byggplan för Örnsberg

En ny stor plan för Örnsberg är på gång. Stora delar av det gamla industriområde kan rivas för att ge plats åt bostäder. Staden går också vidare med planen att däcka över tunnelbanan.

  • Publicerad 19:30, 3 dec 2019

Förslaget att däcka över tunnelbanespåren vid Örnsbergs station var på tapeten redan 2003 men en dyr och tekniskt komplicerad överdäckning har skjutits på framtiden.

För två år sen väcktes planen till liv igen och nu drar staden igång en undersökning av en mer begränsad överdäckning som, om den blir verklighet, innebär att spårområdet nära stationen byggs över. Intill spårområdet vill fastighetsbolaget Hefab sen bygga runt 230 nya bostäder.

– Det har visat sig tekniskt svårt och kostsamt att ställa byggnader på överdäckningen. Nu ska vi pröva om man kan ställa hus vid sidan av och ha gårdar på överdäckningen istället, säger Joel Berring på stadsbyggnadskontoret.

Staden börjar nu också ett bredare arbete med att ta fram en ny plan för stora delar av Örnsbergs gamla industriområde. Stadsbyggnadskontoret tror på en betydande rivning för att ge plats åt nya bostäder, lokaler och förskolor.

– Men det finns också byggnader med kulturhistoriskt värde i området. Vi behöver titta på vad som är lämpligt och möjligt att bevara. Några fastigheter längs med tunnelbanan är undantagna men annars tittar på huvuddelen av industriområdet, säger Joel Berring.

Ny skola kan byggas

Någonstans mellan 700 och 1200 bostäder räknar stadsbyggnadskontoret med i det här tidiga skedet. Målet är att arbetsplatser ska finnas kvar.

Staden ska också utreda hur behovet av skolplatser ska lösas. Idag har Hägerstenshamnens skola undervisning på Jakobsdalsvägen men den här delen av skolan saknar en egen ordentlig gård.

En annan viktig fråga som staden ska undersöka är om det finns föroreningar i marken från tidigare verksamheter och om saneringar kommer att krävas.

– Planarbetet kommer att ta några år. Enligt vår preliminära tidplan kan en ny plan antas i slutet av 2021, säger Joel Berring.

Den 12 december ska stadsbyggnadsnämnden ta beslut om att starta arbetet med att utveckla Örnsberg.