Bredvid skogen. Mellan handelsområdet i södra Mölnvik och skogen bedöms den nya smitvägen kunna dras. Foto: Eva Tonström

Ny "smitväg" kan lösa trafikpropp i Mölnvik

En helt ny av- och påfart som dras mellan Skärgårdsvägen och Värmdöleden. Det föreslår kommunen som en lösning på trafikproblemen i Mölnvik.

  • Publicerad 16:13, 8 okt 2021

Hur kan man få bukt med trafikpropparna som ofta uppstår, framförallt på helger, i handelsområdet Mölnvik? Den frågan har tjänstemännen på Värmdö kommun försökt hitta ett svar på.

Flera alternativ har utretts och det man landat i är en helt ny väg som dras mellan Skärgårdsvägen, i höjd med dammen med lilla fontänen, och Värmdöleden. Den nya vägen skulle i så fall gå mellan skogen och huslängan där bland annat Bilprovningen, Sportringen och Sats ligger.

– Det skulle kunna vara en lösning på längre sikt som vi ser det. På kort sikt behöver en rad trimningsåtgärder göras i området för att det ska flyta bättre, säger Greger Ragnarsson, samhällsbyggnadschef i Värmdö.

Ny "smitväg"

Den nya ”smitvägen”, som har blivit arbetsnamnet för vägen, skulle underlätta för trafik mellan Skärgårdsvägen och väg 222, enligt kommunen, och avlasta stora delar av Mölnvik, vilket ger ett jämnare trafikflöde. Samtidigt finns en risk att den nya vägen skulle orsaka trafikproppar på andra håll, enligt utredarna. Så exakt hur en sådan av- och påfart skulle se ut måste utredas vidare, enligt kommunen.

– Jag tror inte att det har undgått någon varför det här behövs. Området får stundtals fullständig trafikinfarkt vilket vi måste lösa. Förvaltningen kommer att titta djupare på alternativen men också fundera över en helhetslösning så att vi inte bygger in nya problem, säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande.  

Exempel på mer akuta åtgärder i Mölnvik är att sätta upp nya skyltar och dra om en del filer, enligt Greger Ragnarsson. De har jobbat tillsammans med företagare och fastighetsägare i området kring detta, tillägger han.

Ärendet var uppe på senaste mötet i kommunstyrelsen och förslaget kommer att lämnas över till Trafikverket.

– Vi visar det här för Trafikverket för att få dem att agera. Väg 222 är deras väg och dom måste vara med på att genomföra en sådan här ombyggnation, säger Greger Ragnarsson.

Intill vattnet. Längs med vattnet tänker man sig den nya smitvägen. Foto: Eva Tonström

Smitväg. Olika alternativ på ny väg mellan Skärgårdsvägen och väg 222. Foto: Värmdö kommun/Structor AB

Mölnviksrondellen byggs om

Trafikverket arbetar samtidigt med en vägplan för Grisslingerakan. Syftet är att öka framkomligheten och trafiksäkerheten på sträckan. Det innebär att nuvarande lösning med reversibelt körfält i mitten kommer att ersättas med en ny väg med 2+2 körfält.

Samtidigt planerar de att bygga om Mölnviksrondellen, något som skulle förbättra trafiksituationen även till och från handelsområdet, enligt kommunen.

Planerad byggstart är 2025 till 2027.

Visa merVisa mindre