Solhems IP. Foto: Anders Göransson

Ny skola planeras – Solhems bollplan offras

Den framväxande Bromstensstaden gör att det kommer att behövas fler skolor i Spånga. Nu planeras en helt nya skola för 630 elever – på platsen där Solhems bollplan ligger i dag.

  • Publicerad 16:05, 10 feb 2020

Fram till 2028 beräknas Bromstens befolkningen öka med 5 300 invånare, och merparten kommer att bo i Bromstensstaden, som nu håller på att växa fram.

Det betyder också att antalet skolbarn ökar kraftigt – och att stadsdelen behöver fler skolor.

Tidigare förslag stoppat

Tidigare fanns planer på att placera en ny skola på nuvarande Bromstens IP, men det förslaget ledde till omfattande protester och har dragits tillbaka.

Nu föreslår istället exploateringskontoret att en helt ny skola för 630 elever från förskoleklass till årskurs 6 byggs på nuvarande Solhems bollplan, även kallad Gribbyplan.

Platsen för den planerade skolan markerad med rött. Illustration: Stockholms stad

Idrottshall ska byggas

”Förslaget möjliggör för att inom närområdet till Bromstensstaden lösa behovet av en skola”, skriver exploateringskontoret i ett tjänsteutlåtande.

Enligt en preliminär tidsplan ska byggstart ske 2022, och skolan stå klar 2025.

På platsen ska även en fullstor idrottshall byggas, enligt förslaget.

Ny tunnel

Placeringen av skolan innebär att skolbarn från Bromstenssidan måste passera järnvägsspåren. För att göra passagen säker planeras en ny tunnel under järnvägen.

Exploateringskontoret föreslår nu att mark anvisas och att en ny detaljplan upprättas för området. Beslut om markanvisningen tas i exploateringsnämnden den 20 februari.