Visa elever kommer att ha gått i de tillfälliga barackerna i åtta års tid. Foto: Maria Lilja

Ny skola på plats först om fyra år

Fyra år i baracker ser ut att bli åtta år. En ny Örskola kan vara på plats först 2022.  Rektor Jörgen Smederöd slutar nu delvis på grund av den långa tiden som skolan legat i tillfälliga paviljonger. Det är även svårt att behålla personal på grund av lokalerna berättar han.

  • Publicerad 13:49, 24 okt 2018

Det var tänkt att eleverna skulle gå i baracker i ett par år under tiden som en ny Örskola skulle byggas. Nu är tidsplanen att en ny skola är på plats år 2022, kanske 2023 om planerna överklagas.

Då har vissa av eleverna gått i barackerna i åtta år.

Att gå i paviljonger i åtta år tycker jag är för länge

Jörgen Smederöd

– Lokalerna i sig är inte olämpliga men att gå i paviljonger i åtta år tycker jag är för länge. Jag tänker också att om den här skolan legat i ett annat socio-ekonomiskt sammanhang så hade det kanske aldrig gått till på det här sättet och att elever fått gå i tillfälliga lokaler så här länge utan konkreta svar på när en ny skola ska var på plats, säger rektor Jörgen Smederöd.

Till nästa höst kommer dessutom ytterligare två klassrum att placeras ovanpå den senaste baracktillbyggnaden på Örskolan.

Ovanpå de nybyggda grå barackerna ska ytterligare en våning byggas nästa höst. Foto: Maria Lilja

Svårt att rekrytera lärare

Mitt i har tidigare berättat om de 154 föräldrar som skrivit under en protestlista för att få politikerna att göra något åt situationen på skolan.

Även Jörgen Smederöd håller med om delar av det föräldrarna vittnar om.

– I vissa klasser är det ganska stökigt och vi jobbar intensivt med det. Att det varit omsättning på personal beror på att jag när jag tillträdde förra hösten behövde ordna så att det fanns bra personal på plats. I enskilda klasser i tvåan och trean har man haft många lärare över tid. Det är svårare att rekrytera personal till skollokaler som ser ut på det här sättet och det gör det även lättare att tappa medarbetare, säger han.

Lokalerna i sig är annars ganska ljusa och rymliga enligt Jörgen Smederöd.

Rektorn slutar

Jörgen Smederöd tillträdde som tillförordnad rektor i oktober förra året och slutar nu 1 januari 2019.

Vad beror det på?

– Dels privata skäl. Jag byter även kommun och vill se något nytt efter 14 år i Sundbyberg. Men det bidrar också att jag när jag tillträde fick information om att en ny skola skulle vara på plats 2020, vilket den nu inte är.

Tanken är att en privat aktör ska bygga en ny Örskola som kommunen sen ska hyra. En  modell som Jörgen Smederöd är skeptisk till.

Det blir samma modell som för Nya Karolinska, kan bli dyrt och krångligt

Jörgen Smederöd

– Det blir samma modell som för Nya Karolinska, vilket kan bli dyrt och krångligt. Staden har beskrivit vilka funktioner de vill ha i en ny skola, men sedan bygger ett byggföretag med egna arkitekter och efter en egen modell. Kommunen hyr sedan skolan på 20-30 år. Man kommer därför ha begränsad kontroll över hur skolan kommer att vara uppbyggd och ska fungera, säger han.

Upphandling av vem som ska få bygga den nya skolan pågår fortfarande och först efter det kan ett detaljplanearbete påbörjas.