Ny skola öppnar i Värtans gamla stationshus

Lilla Djurgårdsakademin blir Sveriges första lågstadieskola med särskild kompetens inom dyslexi och dyskalkyli. – Vi vill skapa något nytt och strävar efter att bygga en skola i framkant, säger rektorn Louise Nettelbladt.

  • Publicerad 05:18, 8 mar 2020

Undervisningen börjar i höst och sker i Värtans stationshus, som byggdes 1882 till Värtabanans invigning.

I skolan ska det bland annat finnas en specialpedagog, logoped och arbetsterapeut som kan stötta elever och personal.

Små klasser

Elevhälsoteamet inkluderas i det dagliga arbetet i klassrummen.

– Klasserna är små med cirka 15 elever i varje klass. Vi arbetar med behöriga pedagoger som har särskild kunskap och erfarenhet inom just området dyslexi och dyskalkyli, säger skolans rektor Louise Nettelbladt i ett pressmeddelande.

Under 1970-talet fungerade huset i Värtahamnen som postkontor, på senare år har det varit kontor i byggnaden. Foto: Wikimedia commons

Skolan kommer vara en F-3-skola med 15 elever i varje klass och totalt blir det 60 barn i plugget.

Elever på kö

Lilla Djurgårdsakademin öppnar alltså i höst och det går att söka till skolan via dess hemsida. Redan nu står barn i kö och ledningen ser över möjligheten att bygga ut verksamheten med ett mellanstadium till hösten 2021.

– Det har blivit tydligt för oss hur viktigt det är att lyfta frågan om specifika inlärningssvårigheter och inkludering, säger grundaren Minéa Frykman.

Skolan har huvudmannaskap för Stockholms kommun, men barn från andra kommuner är välkomna att söka.

Fakta

Det här är dyslexi och dyskalki

”Dyskalkyli innebär att du har stora svårigheter att klara matematik i vardagen och att hantera information med siffror. Svårigheterna märks ofta redan i förskolan eller under de första skolåren. Ibland märks det inte förrän i vuxen ålder.”

”Dyslexi innebär svårigheter att lära sig att läsa och stava. Det är många gånger ärftligt och kan upptäckas i tidig ålder. Du som har dyslexi eller har ett barn som har svårt att lära sig att läsa och stava behöver få hjälp av en specialpedagog. Med rätt stöd och hjälp kan många som har dyslexi klara sig bra i livet.”

Källa: 1177 Vårdguiden
Visa merVisa mindre