Allena. Idag är Torvalla simhall är den enda simhallen i Haninge. Foto: Sacharias Källdén

Ny simhall kan vänta i Västerhaninge

Torvalla simhall är Haninges enda simhall. Planen på att bygga en ytterligare simhall i kommunen pågår just nu. "Det är något som vi prioriterat", säger Nicole Forslund (L), ordförande i fritids- och idrottsnämnden i Haninge.

  • Publicerad 07:00, 30 aug 2021

I samma takt som kommunen växer så växer behovet av en ny simhall.

I detaljplanen för nya Västerhaninge centrum finns en ny simhall med. Frågan om att bygga en ny simhall är högt prioriterad enligt Nicole Forslund (L).

– I samma takt som kommunen växer så växer behovet av idrottsanläggningar. Idag har vi en simanläggning i Haninge och därför är en till simhall en viktigt fråga i vår politiska plattform.

Simhallen är en del av detaljplanen för Västerhaninge centrum som har legat ute på samråd. Just nu arbetar kommunen med att bearbeta förslaget innan det ska granskas. I nuläget finns det inget exakt tidspann för när en ny simhall skulle kunna vara klar.

Fler tider

Södertörns simsällskap anordnar simklasser i Torvalla simhall och har under året haft ett högt söktryck på sina kurser. Simsällskapet menar att det finns ett akut behov av tider i simhallarna, något som inte finns idag.

Hösten 2020 tog fritids- och idrottsnämnden ett beslut för att utöka timmarna för allmänheten i Torvalla simhall. Enligt Södertörns simsällskap innebär det ännu färre timmar till deras undervisning, något de varit kritiska till.

– Vi förlorar 64 platser för våra barn, det känns snopet, säger Carin Klasson, ordförande i Södertörns simsällskap.

Beslutet har inte kunnat sjösättas då coronapandemin inneburit att simhallarna varit stängda för allmänheten. Samtidigt har Torvalla varit öppen för Södertörns simsällskap under pandemin, något Nicole Forslund (L) påpekar.

– Vi har försökt att förbättra tillgängligheten men också lyssnat in det behov som finns för föreningslivet, men det är klart att behovet växer när simhallen är till för både allmänheten och simundervisning.

Även i Huddinge finns det planer på att bygga en ny simhall som ska ge utökad simyta.