Bilden är en genrebild. Foto: Ilya Andriyanov

Ny satsning mot mäns våld mot kvinnor i Hässelby-Vällingby

Nästa år satsar Hässelby-Vällingby på förebyggande arbete för att minska mäns våld mot kvinnor. Bland annat ska jämställdhetsprojektet Machofabriken utbilda personal som jobbar med ungdomar.

  • Publicerad 15:57, 2 dec 2016

I början av nästa år kommer lärare, fältassistenter, fritidsledare och andra som möter ungdomar i sina jobb i Hässelby-Vällingby att utbildas i normkritik och att motverka snäva mansroller. Det görs i samarbete med jämställdhetsprojektet Machofabriken.

– Vi kommer köra tre halvdagar i början av året. Vi har bjudit in ganska brett för om vi vill att ungdomar ska tänka normkritiskt så måste också vuxna göra det, säger Josefin Öhman, samordnare för Relationsvåldsteamet i Hässelby-Vällingby.

Manlighet i fokus

Machofabriken arbetar utifrån ett metodmaterial som sätter killar och manlighet i fokus. En orsak till att män utövar våld mot kvinnor är just snäva maskulinitetsnormer, det vill säga synen på hur en man "ska" vara.

– Män ska vara starka, inte gråta, ha bra jobb, vara duktiga på sport och inte vara underordnade kvinnor. De snäva normerna gör att många män faller utanför och en konsekvens kan bli att man känner sig misslyckad och maktlös. Väldigt förenklat kan man säga att en del män då utövar våld för att känna att de har återtar makt, säger Josefin Öhman.

"Pratas lite om våld bland äldre"

Två andra grupper som man i Hässelby-Vällingby vill se större fokus på i det här arbetet är äldre och personer med funktionsnedsättningar, eftersom det är två grupper där det idag pratas väldigt lite om mäns våld mot kvinnor.

Till exempel ska personalen på seniormötesplatsen Växthuset i Vällingby utbildas redan nästa vecka i vad våld är, dess konsekvenser och hur man ska möta någon som blir utsatt för våld.

– Det finns en föreställning om den lyckliga ålderdomen och i den bilden finns inget våld. När det gäller sexuellt våld är äldre människor i sig avsexualiserade av samhället och därför blir det ännu svårare att prata om sexuella övergrepp bland äldre. En del äldre drabbas också av demens och en effekt av det kan vara att man blir aggressiv, säger Josefin Öhman.

Våld i nära relation i Hässelby-Vällingby

År 2015 utsattes 245 personer för våld i nära relation i Hässelby-Vällingby. Totalt i Stockholms stad var det 1 623 personer.

Hässelby-Vällingby är ett av de stadsdelsområden med högst antal kända våldsutsatta personer i förhållande till antal invånare. Det är också en av de stadsdelar med flest anmälda fall av grov kvinnofridskränkning.

Källa: Lokalt utvecklingsprogram för Hässelby-Vällingby stadsdelsområde 2016-2021.

Visa merVisa mindre