Nu ska mödravården få mer pengar, berättar Anna Starbrink (L). Foto: Mostphotos

Ny satsning: Max 100 gravida per barnmorska

Stockholms barnmorskor har ansvar för fler gravida kvinnor än kollegorna ute i landet. Men nu blir det mer pengar till mödravården, så att de ska få mer tid för varje patient.

  • Publicerad 17:52, 12 nov 2018

Det är hårt tryck på barnmorskorna inom mödravården i Stockholms län.

Varje barnmorska har i snitt ansvar för 120 gravida kvinnor under ett år – medan de nationella riktlinjerna rekommenderar 80 inskrivna kvinnor per barnmorska och år.

Men nu ska det bli ändring på det, enligt ett förslag i landstingets budget för 2019 som läggs fram för beslut i december.

20 miljoner kronor satsas

En satsning om 20 miljoner kronor ska ge blivande mödrar bättre hjälp.

– Vi förstärker framför allt för dem som har störst behov. Det kan handla om eftervård vid förlossningsskador, hjälp med språket eller fysiska problem under graviditeten, säger landstingsrådet Anna Starbrink (L).

För att klara det behövs fler barnmorskor.

– När jag träffar barnmorskor så säger många att det behövs mer tid för varje patient. På sikt vill vi komma ner i 100 inskrivna gravida per barnmorska, säger hon.

Attraktivt arbete

Hon menar att det är attraktivt att jobba inom mödravården och därför relativt lätt att rekrytera barnmorskor dit.

– Men vi måste också fortsätta arbetet med att göra det attraktivt att arbeta inom förlossningsvården.

I dagsläget finns ett 50-tal barnmorsketjänster utlysta i Stockholms län på en av jobbsajterna.

Mödravård får kosta mer

De 20 miljonerna i landstingets budget är ingen tillfällig satsning utan höjningen av mödravårdens kostnader är långsiktig.

Under 2018 har regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, avdelat 1,8 miljarder kronor som fördelats till landstingen. Pengarna ska ha gått till mer personal i förlossningsvården, en förbättrad arbetsmiljö och förstärkt eftervård för kvinnor som fött barn.

Fakta

Fler gravida kvinnor per barnmorska

80 inskrivna gravida kvinnor per heltidsarbetande barnmorska och år är vad som rekommenderas av Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG).

Här finns flest inskrivna per barnmorska 2017:

  1. Stockholm: 120
  2. Kronoberg: 108
  3. Östergötland: 105

Här finns minst inskrivna per barnmorska 2017:*

  1. Dalarna: 63
  2. Gotland: 65
  3. Jämtland: 66

* I glesbygd kombineras ibland tjänsten som barnmorska med andra arbetsuppgifter.

Källa: Graviditetsregistret
Visa merVisa mindre