OMTVISTAD. Den lagliga graffitiväggen i Tanto rör upp starka känslor i båda läger. Foto: Jannie Flodman

Ny rapport: Klottret ökar runt öppna väggen

Det illegala klottret har ökat i närområdet kring den lagliga graffitiväggen i Tanto, visar en ny rapport. Men stadsdelsnämndens ordförande vill inte dra några stora växlar på resultatet.

  • Publicerad 11:07, 18 jan 2018

Under de senaste två åren har den rödgrönrosa majoriteten i Södermalms stadsdelsnämnd rest tre lagliga graffitiväggar på Södermalm. Två offentliga i Tanto respektive Skanstull, samt en vid Medborgarplatsen som vänder sig till skolbarn.

Kristdemokraterna och Moderaterna har hela tiden motsatt sig projektet, och krävt att stadsdelen utvärderar om de lagliga väggarna leder till ökat illegalt klotter i området.

Nu är rapporten här. Den slår fast att det illegala klottret har ökat i närområdet kring väggarna i Tanto och vid Medis – men att det samtidigt har minskat på platser lite längre bort.

"Det finns dock ingen konsekvent koppling mellan förekomsten av en öppen vägg och en ökad/minskad frekvens klotter i det inventerade området" skriver konsultbolaget Nivå Landskapsarkitekter, som genomfört inventeringen på uppdrag av stadsdelsnämnden.

54 procent mer klotter vid Medis

Konsultbolaget har vid fyra tillfällen fotodokumenterat området kring de lagliga väggarna, och räknat antalet "taggar". Siffrorna visar att klottret ökat med 54 procent vid Medborgarplatsen och 34 procent vid Hornstull sedan första mätningen i juni 2016, innan väggarna kom på plats.

Rapporten menar dock att denna ökning är att betrakta som marginell, orsaken till detta beskrivs inte närmare. Vi har sökt konsultbolaget för en mer ingående förklaring men de hänvisar allt till beställaren, som ännu inte gått att nå.

Stor specialinsats mot klotter på Södermalm

Rapporten beskriver vidare att det ökade klottret vid Medborgarplatsen inte beror på den lagliga väggen vid Björns Trädgård, eftersom den enbart nyttjas av skolbarn. När det gäller Hornstull, är ökningen främst koncentrerad till närområdet kring väggen – samtidigt som klottret vid tunnelbanan och på Hornsgatan har minskat, enligt konsultbolaget.

(S): "Kan inte slå fast sambandet"

Anders Göransson (S), ordförande i stadsdelsnämnden, tonar ned siffrornas betydelse ytterligare.

– Anmälningar om klotter ökar i hela staden, ökningen av klottermängden är generell och kan inte sättas i samband med väggarna på Södermalm, säger han.

"Graffiti är inte konst – lagliga väggar mördar kulturen"

Att rapporten tar avstamp i dokumenterat klotter och inte anmälningar spelar ingen roll, enligt Göransson: Det går inte att dra kopplingar mellan öppna väggar och ökat klotter.

– Konsulten säger i rapporten att skillnaderna i klotter före och efter väggen är marginella. Om man skulle ha gjort mätningarna när det var kallare eller före en sanering är det möjligt att resultatet skulle blivit annorlunda.

Varför har ni i så fall beställt en undersökning som man inte kan dra några slutsatser av?

– Det här är ett nytt inslag, där vi nu har lagt en grund för utvärdering där vi tittat på olika ögonblicksbilder och lyft kunskapsnivån. Sedan behöver vi fundera mer kring hur vi kan utveckla och följa upp det här projektet, inte minst i dialog med de som använder väggarna.

"Kontroversiell fråga"

Rapportens slutsats när det gäller att nedskräpningen ökat kring väggen i Skanstull samt att intrycket av Tantolunden påverkas negativt av att det illegala klottret intill, tar stadsdelen på allvar.

Snösätragränd har blivit en internationellt känd frizon för graffiti

Anders Göransson (S) säger att stadsdelen nu kommer arbeta vidare med att förstärka renhållningen på platserna. Dessutom kommer man att utreda om luftmiljön påverkas negativt av sprejfärgen, efter en skrivelse från M, KD och L.

Har ni Södermalmsbornas stöd för att ha kvar väggarna?

– Vi är medvetna om att det här är en kontroversiell fråga, vissa vill ha kvar dem och andra vill ha bort dem. Men ytterst handlar det här om att vi velat skapat medborgardrivna mötesplatser, det har i sig ett stort värde, säger Anders Göransson (S).

Ökat på vissa ställen

- Väggen vid Tanto invigdes i september 2016. Samtidigt började även väggen vid Björns trädgård användas av skolor och förskolor. Väggen vid Skanstull var på plats under vintern 2017.

- Rapporten har räknat antalet "taggar" omkring de tre olika väggarna, samt vid Folkungagatan där ingen vägg har rests, för att ha ett referensområde.

- Antalet klotterförekomster vid Medborgarplatsen har ökat från 60 i juni 2016, innan väggen rests, till 92 i september 2017 - en ökning med 53 %.

- Antalet klotterförekomster vid Hornstull har ökat från 85 i juni 2016, innan väggen rests, till 112 i september 2017 - en ökning med 32 %.

- Antalet klotterförekomster vid Skanstull har minskat från 135 i juni 2016, innan väggen rests, till 121 i september 2017 - en minskning med 10 %.

- Antalet klotterförekomster kring Folkungagatan, där ingen vägg rests alls, har minskat från 165 i juni 2016 till 108 i september 2017 - en minskning med 35 %.

Visa merVisa mindre