Ny rapport: Färre får tid hos husläkare

Vårdcentralernas nya ersättning har lett till färre läkarbesök men fler besök hos sjuksköterska. Det visar en ny utvärdering från landstinget. Ett steg i rätt riktning tycker ansvariga politiker.

  • Publicerad 20:06, 7 jun 2017

Vid årsskiftet 2015-2016 förändrades Stockholms läns landstings modell för hur vårdcentralerna får betalt.

Ersättningen för läkarbesök sänktes från drygt 480 kronor till 250 kronor. Samtidigt infördes ett system för att ersätta vårdcentralerna efter antalet listningar samt hälsotillstånd hos patienterna.

”Det har slagit väl ut. Vi ser en positiv utveckling.”

Anna Starbrink (L), landstingsråd

De två sjukvårdslandstingsråden Anna Starbrink (L) och Marie Ljungberg-Schött (M) är nöjda.

– Det har slagit väl ut. Vi ser en positiv utveckling, säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd.

Den nya ersättningsmodellen har lett till att antalet läkarbesök minskat samtidigt som fler har fått komma till en sjuksköterska.

Det visar en ny utvärdering gjord av landstinget och Karolinska institutet som presenteras på hälso- och sjukvårdsnämnden om två veckor.

– Det frigör tid för läkarna. Mycket kan skötas på sjuksköterskenivå, säger Anna Starbrink (L).


Besök på vårdcentralerna

Antal läkar- och sköterskebesök inom husläkarverksamheten inklusive basal hemsjukvård i Stockholms län, exklusive Norrtälje.

Källa: Karolinska institutet


Det är inte bara det totala antalet läkarbesök som minskar utan även läkarbesök per invånare.

På samma sätt ökar besöken hos sjuksköterska totalt men även utslaget per invånare.

”Det blir mer och mer över telefon och internet. Det tror vi är framtiden.”

Marie Ljungberg-Schött (M), landstingsråd

Utredningen visar också att fyra av fem vårdcentraler har börjat med äldremottagningar samt egenvårdsrådgivning på distans, via telefon eller internet.

Glädjande även det, enligt politikerna.

– Det blir mer och mer över telefon och internet. Det tror vi är framtiden, säger Marie Ljungberg-Schött (M), sjukvårdslandstingsråd.

Tillgänglighet upplevs som sämre

Samtidigt backar länets vårdcentraler två procentenheter i snitt när det gäller upplevd tillgänglighet.

De två landstingsråden tror att det kan finnas en koppling.

– Man kanske är van med att det ska vara på ett visst sätt. Det här med egenvård kanske tar lite tid, säger Anna Starbrink (L).

– Många kanske känner att de inte fått hjälp fullt ut hos en sjuksköterska eller över telefon. Men man kan lita på kompetensen i den medicinska bedömningen som görs, säger Marie Ljungberg-Schött (M).

”Ersättningen har varit för hög vilket lett till en överanvändning av läkare”

Dag Larsson (S), opposition

Oppositionsrådet Dag Larsson (S) välkomnar också utvecklingen där antalet läkartider minskar.

– Det har vi efterfrågat länge. Ersättningen har varit för hög vilket lett till en överanvändning av läkare, säger Dag Larsson (S).

Fakta

Fler slutsatser om nya ersättningen

Landstinget och Karolinska institutet har utvärderat den nya ersättningsmodellen för vårdcentralerna. Här är några slutsatser:

  • Färre läkarbesök, fler sjuksköterskebesök.
  • Besöken hos läkare har blivit längre.
  • Fyra av fem vårdcentraler har startat äldremottagning.
  • Hälften har startat astma-/KOL-mottagning.
  • Många vårdcentraler har börjat med egenvårdsrådgivning.
Källa: SLL, Karolinska institutet
Visa merVisa mindre