Flytt. Förvaltningen har fått i uppdrag att fortsätta leta efter en alternativ plats för Valvet. Foto: Mikael Andersson

Ny plats föreslås för ungdomskaféet

Nu föreslås en alternativ plats som Ungdomscafé Valvet skulle kunna flytta till i Jakobsberg. Men fler platser ska utredas vidare.

  • Publicerad 16:50, 18 maj 2020

Man har gjort en avstämning med polisen och kommunens säkerhetsavdelning.

Polisen har klassat stationsområdet i Jakobsberg, där Valvet ligger, som en öppen drogscen. I en tidigare intervju med JärfällaDirekt har polisen riktat kritik mot att en ungdomsgård ligger i anslutning till ett område där droghandel förekommer.

Sedan i vintras pågår en så kallad förstudie där kommunen utreder en annan lämplig plats i centrala Jakobsberg som gården skulle kunna flyttas till, med större lokaler som också är bättre anpassade efter verksamheten.

Bättre anpassad

I nuläget har det gamla kommunhuset, tegelbyggnaden mellan Postgången och Vasaplatsen pekats ut som bäst lämpad – trots att den ligger bara ett stenkast ifrån den nuvarande placeringen.

Detta då lokalerna skulle kunna anpassas bättre utifrån verksamheten, och att den skulle ligga intill det nya trygghetskontoret som öppnar vid stationen, uppger Torsten Friberg (C), ordförande i kultur- demokrati- och fritidsnämnden som sammanträdde förra veckan.

Vad blir skillnaden med att flytta kaféet en så kort bit?

– Man har gjort en avstämning med polisen och kommunens säkerhetsavdelning, och den här platsen får ett annat samband till andra mötesplatser i Jakobsberg och ett ökat fokus på tryggheten, säger Torsten Friberg.

Det är dock inte klart att flytten kommer att gå just till det gamla kommunhuset.

– Vi har fattat beslut om att förvaltningen ska fortsätta utreda det här förslaget, med tillägget att också leta efter fler tillgängliga lokaler centralt, det är viktigt utifrån kostnadsperspektivet.

Förvaltningen ska presentera ett uppdaterat flyttförslag på nästa nämndmöte i september.

LÄS ÄVEN: Ungdomscafé Valvet i Jakobsberg kan flytta

LÄS ÄVEN: Ungdomscafé Valvet blir kvar i Postgången – ett tag till