Ny plan tas fram för Vibyskolan

Håbo kommun har an-litat en extern expert för att undersöka Vibyskolan efter upptäckten av höga radonhalter i lokalerna.

  • Publicerad 01:15, 23 okt 2021

Vi har anlitat en utomstående expert

Det har varit många turer gällande Vibyskolan den senaste tiden. Det blev dramatiskt när facket Lärarförbundet införde ett så kallat
skyddsombudsstopp på skolan efter att en rapport lämnats angående radonmätning i vissa delar av skolan.

Mätningarna visade värden över tillåten gräns. Det hela hamnade därefter hos Arbetsmiljöverket, som efter en tillsyn beslutade att häva skyddsstoppet och inte utfärda något förbud mot att bedriva verksamhet i Vibyskolans lokaler, trots att man ser allvarligt på radonhalterna.

Nu berättar Stefan Grybb, förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen, hur man arbetar med situationen.

Ingen verksamhet igång nu

– I går torsdag berättade vi om mätresultaten för personalen. På tisdag träffar vi fackliga skyddsombud och därefter tar vi fram en plan hur vi går vidare. Innan dess kommer det inte att vara någon verksamhet i lokalerna.

– De uppmätta värdena är låga under den tid på dygnet när det är verksamhet. Vi arbetar tillsammans med vår fastighetsavdelning i detta och vi har anlitat en utomstående expert som kommer att ge sitt utlåtande om lokalerna. Det sker parallellt med arbetet med att ta fram en handlingsplan.

Var drar ni gränsen för när elever och lärare kan vistas i lokalerna?

– När värdet är under 200 becquerel, som mätningarna har visat. Vi vill dock ha en handlingsplan och utlåtande om lokalerna på plats innan, för att alla ska känna sig trygga att vistas i lokalerna. Vi litar på expertisen och Arbetsmiljöverket kommer också att ge sin bild av situationen.

Förutom att mäta ytterlig-are en gång under de kommande 90 dagarna, är det något annat ni kommer/kan göra för att minska radonvärdet?

– Vi säkerställer att ventilationen fungerar som den ska och genomför de eventuella åtgärder som kommer fram i handlingsplanen och från experternas utlåtanden.

Vad säger du till personal, elever och föräldrar som kanske är oroliga att det här förekommer även i andra skolor i kommunen?

– Fastighetsavdelningen beställer löpande radonmätningar och genomför åtgärder om det finns värden som är för höga. Personal, elever och vårdnadshavare ska inte behöva känna någon oro. Det är ett arbete som pågår hela tiden. Jag har fullt förtroende för Fastighetsavdelning, att de genomför kontroller och genomför åtgärder om det skulle behövas.

Finns det någon tidsplan kring när ni kan återvända till lokalerna?

– Den kommer att finnas med i den handlingsplan som vi nu tar fram.

Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt i berggrunden när radium sönderfaller. Långvarig exponering för radongas ökar risken att utveckla lungcancer.

Radon kan komma in i byggnader från marken, byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet.
Källa: Strålsäkerhetsmyndigheten

Så ska de som öppnar sina hem för flyktingar ersättas

Upplands-Bro ska utreda frågan Upplands-Bro kommun ska i skuggan av Ukrainakriget utreda möjligheterna att ekonomiskt ersätta de privatpersoner som öppnar sina hem för flyktingar.tisdag 24/5 10:43

Mordmisstänkt kvinna fortsatt häktad

Åklagaren får mer tid att utreda händelserna i Bro. Mordutredningen i Bro där en kvinna i 50-årsåldern avled pågår alltjämt. Nu har åklagaren begärt och beviljats förlängd åtalstid.måndag 23/5 14:43