Ny plan ska rädda kritiserat Hjorthagsbygge

Länsstyrelsen gav byggplanerna vid Hjorthagen tummen ner. Nu hoppas staden på bättre tur och går vidare med planer för nya kontor under Abessinien.

  • Publicerad 07:49, 17 okt 2017

Det är intill Fortums nya kraftvärmeverk och sydost om Abessinien som Vasakronan vill bygga ett nytt kontorshus istället för de två hus som står på platsen i dag. Det ska även byggas en driftdepå för Norra länken på platsen av Trafikverket.

Stadsbyggnadskontoret tycker det är en bra idé, men länsstyrelsen har tidigare gett tummen ner och menar att man kommer upphäva en eventuell detaljplan om den innehåller kontor. Detta eftersom bland annat luft, lukt och buller från Norra länken och Värtaverket skulle kunna vara en risk för de som skulle arbeta i huset.

Utredning kan rädda projektet

Men staden håller inte med och nu har man tagit fram ett nytt beslut med en mer grundläggande riskutredning. Fasaden på husets södra sida förstärks för att stänga ut buller. Stadsbyggnadskontoret skriver också i ett tjänsteutlåtande att luft och lukt från verket inte kommer att vara så störande om ventilationsintagen flyttas bort från Fortumverket och upp mot Abessinien. Dessutom flyttas huset så att det ligger längre bort från Norra länken än tidigare planerat.

Något formellt besked har inte länsstyrelsen gett – det sker först under granskningen av planförslaget man nu tagit fram. Men planhandläggaren Helena Ackelman på stadsbyggnadskontoret säger att man har fört en dialog med länsstyrelsen och Fortum under framtagandet av den nya riskutredningen. Staden hoppas och tycker nu att det ska gå att bygga på platsen.

Vad skulle det tillföra platsen?

– Vi ser positivt på att ersätta byggnaderna som står där nu med kontorsverksamhet. Då kan entrén till Hjorthagen förtydligas och platsen stärkas, säger Helena Ackelman.

Kan ske mer på platsen

Precis norr om platsen där huset kan hamna finns i dag ett ställverk. Längre fram i tiden finns tankar om att förändra även det området. Med ny teknik kan ställverket bli mindre och området förändras och då kan det här kontorshuset fungera som en skärm om man vill bygga något roligare där bakom.

– Det är oklart vad det skulle kunna bli där i så fall, men det här projektet skulle kunna verka positivt för de planerna också, säger Helena Ackelman.