Socialborgarrådet Jan Jönsson (L). Foto: Johannes Liljesson/Claudio Britos

Ny plan ska hindra unga från att fastna i kriminell livsstil

Socialtjänsten ska oftare sätta in tvångsåtgärder mot barn och unga som är på väg in i en kriminell livsstil. Det är en av punkterna i Stockholms stads nya strategi för att hindra unga från att hamna i kriminalitet.

  • Publicerad 18:00, 11 sep 2019

Att stoppa rekryteringen av unga till kriminalitet var ett av Jan Jönssons (L) vallöften i SkärholmenDirekts valguide inför valet 2018.

Nu presenterar staden en rad strategier som ska uppfylla det löftet.

– Stans kostnader för att omhänderta barn och unga har ökat de senaste åren. Det beror på att unga personer faller in i grov och våldsam kriminalitet tidigare än innan. Totalt är färre ungdomar kriminella, men de som är kriminella är mycket värre ute, säger Jan Jönsson (L), socialborgarråd i Stockholm.

Planen: Så ska staden agera efter skjutningar

Bland annat ska socialtjänsten i högre utsträckning ta till tvångsåtgärder för unga som inte vill eller klarar av att hålla sig borta från kriminalitet. Det kan handla om att utse en kontaktperson eller att ungdomen placeras utanför hemmet enligt LVU, Lagen om vård av unga.

– Det handlar om att sätta in tvångsåtgärder tidigare så att vi förhoppningsvis kan undvika tvångsomhändertaganden i ett senare skede. Lagen har inte använts så här fram tills nu. Hittills har insatserna ofta kommit för sent, säger Jan Jönsson.

Pappa i Skärholmen: ”Min son är på väg att bli kriminell. Och socialen bara pratar"

Barns brott ska utredas

Socialtjänsten ska också använda sin rätt att begära att polisen utreder brott som ungdomar yngre än 15 år, och alltså ännu inte straffmyndiga, har begått.

– Socialtjänsten hamnar ofta i situationer där föräldrar vill se bevis för att deras barn gjort något brottsligt. Det räcker inte för dem att socialtjänsten är orolig. Då kan polisutredningarna användas för att ge tyngd. Dessutom hjälper det polisen att tidigt upptäcka ungdomar på väg in i kriminalitet, säger Jan Jönsson.

Unga män är de som löper störst risk för att hamna i kriminalitet. Redan i grundskolan ska därför arbete med att motverka våldsamma mansideal inledas. Jan Jönsson har tidigare arbetat som rektor för en kommunal grundskola i Botkyrka.

– Jag har oerhört positiva erfarenheter från att arbeta med vålds- och könsnormer hos eleverna från min tid som rektor. Det finns många kopplingar mellan könsnormer, idéer om vad en man är och gängheder som driver på och triggar killar till att göra dumma saker som när man pratar med dem enskilt är saker de inte vill hålla på med, säger Jan Jönsson.

Alla ska göra samma

Dessutom ska vissa utvalda stadsdelar jobba med hembesök där sjuksköterskor från BVC tillsammans med familjebehandlare från socialtjänsten besöker alla förstagångsföräldrar. Metoden kallas Rinkebymodellen och används redan i Skärholmen. Syftet är att skapa band och förtroende mellan medborgare och myndigheter.

I Stockholm har det tidigare inte funnits ett samlat arbetssätt kring frågan unga och kriminalitet. Olika stadsdelar har jobbat på olika sätt och med olika metoder.

– Det är viktigt med en gemensam strategi så att myndighetsutövningen kan skärpas på olika sätt och kunskap om vilka arbetsmetoder som finns och vad som fungerar kan spridas. Strategin gör också att frågan lyfts bland politiker och hamnar på tjänstemännens näthinna, säger Jan Jönsson (L), socialborgarråd.

Stadsdelarna ska redovisa sitt arbete årsvis till kommunfullmäktige för att säkerställa att strategin används.

Strategin väntas klubbas i kommunfullmäktige i början av nästa år.