Om vattnet sinar ska kommunen snabbt ta fram tjänligt dricksvatten. Foto: Mostphotos

Ny plan för nödvatten i Värmdö kommun

Om Värmdö blir utan vatten vid en krissituation måste kommunen snabbt kunna ge invånarna dricksvatten. Nu har en ny nödvattenplan för Värmdö kommun antagits.

  • Publicerad 15:14, 31 okt 2018

Nyligen antogs en uppdaterad strategisk plan för nödvatten för Värmdö kommun.

En nödvattenplan behövs för att kommunen snabbt ska kunna ge Värmdöborna dricksvatten vid en krissituation där Värmdö blir utan vatten eller om vattnet blir otjänligt.

En sådan plan ska uppdateras varje år.

I första hand ska verksamheter som har betydelse för liv och hälsa prioriteras. Det kan vara äldreboenden, vårdboenden, viss hemtjänst och LSS-boenden.

Hushåll i andra hand

I andra hand prioriteras hushåll och dagverksamheter inom vård och äldreomsorg.

Hushåll beräknas behöva cirka tre liter per person och dygn som ska räcka till dryck, matlagning och enklare hygien.

Om en krissituation skulle uppstå där vattnet sinar ska kommunikation om nödvattenplanen kommuniceras via kommunens hemsida samt med sms till berörda.