Från ovan. Området som ska bli naturreservat. Hur gränserna ska dras och när naturreservatet ska bli verklighet är oklart. Foto: Lennart Johansson

Ny plan för naturreservat i Kyrkhamn närmar sig

Planerna på ett naturreservat har funnits länge och nu är staden på väg att ta fram ett nytt förslag. I en enkät som gått ut vill staden veta hur besökarna använder det kulturhistoriskt intressanta och natursköna Kyrkhamnsområdet.

  • Publicerad 12:44, 26 apr 2021

I den kortfattade enkäten som finns på webben fram till den 23 maj undrar staden bland annat varför man väljer att komma till Kyrkhamn, vilka favoritplatserna är och platser som eventuellt upplevs som otrygga.

11 600 hushåll inbjudna

Nästan 11 600 hushåll i närområdet i Hässelby och Järfälla inbjuds att tycka till, men alla som är intresserade har möjlighet att besvara den digitala enkäten.

– Vi gör nu ett omtag kring naturreservatet. Vi behöver få bättre grepp om hur området används i dag, men också om det finns önskemål om förändringar i området eller om det saknas något, säger Ulrika Egerö som är stadsbyggnadsstrateg på Stockholms stad.

Svaren kommer att tas i beaktning när staden ska formulera syften och föreskrifter för naturreservatet, liksom en plan för skötsel och utveckling av området.

I enkäten finns sju frågor. i den sista får respondenten svara på om det är något som saknas i området. Foto: Stockholms stad

Oklart med gränser

Var gränserna för naturreservatet kommer att gå är ännu inte klart. Inte heller om det utökas åt något håll eller blir mindre jämfört med förslaget från 2014..

– Det vet vi inte än. Det är också något vi ska utreda.

Naturreservatet kommer dock att få en ny gränsdragning om de nya planerna för kraftvärmeverket i Lövsta blir verklighet. Kraftvärmeverkets hamn kommer att ta upp nya ytor mot tidigare planerat och därför måste både både Lövstabadet, småbåtshamnen och varvet flytta på sig.

Populär badplats försvinner i västra Stockholm

2014. Så här var det tänkt att gränserna för naturreservatet skulle gå då. Mälaren är det vita partiet i nederkanten av bilden. Foto: Ur Stockholm Stads sarmrådshandling.

Arbetet med att hitta möjliga ersättningsplatser pågår. För badet pekas en vik längre norrut ut i Kyrkhamn ut som möjlig.

Bygga och riva

I Kyrkhamn finns flera kulturhistoriskt intressanta byggnader. Nyligen skrev Mitt i om fastighetskontorets planer på att renovera och dra kommunalt vatten och avlopp till hus här.

Upprustning av byggnaderna i Kyrkhamn på gång

Hur påverkar inrättandet av ett naturreservat möjligheten att bygga, riva och bygga om i området?

– Det är också något vi tittar på. Men det brukliga för naturreservat är att det krävs tillstånd från stadsbyggnadsnämnden. Hur som helst är ju ett av syftena med ett naturreservat att det i alla fall inte ska tillkomma någon omfattande bostadsbebyggelse, säger Ulrika Egerö.

Ett samråd kring naturreservatet är att vänta tidigast i höst. När planerna slutligen kan klubbas är osäkert och beroende av processen kring Lövsta kraftvärmeverk.

– Det kan vara bra att de slutgiltiga besluten för kraftvärmeverket och naturreservatet tas samordnat.

Fotnot: Enkäten finns på vaxer.stockholm/kyrkhamn

Planer för naturreservat har funnits länge

2012 fattade kommunfullmäktige beslut om att ta fram förslag för ett naturreservat i Kyrkhamn. Planerna är dock äldre än så. Redan 2003 pekades området ut av länsstyrelsen som lämpligt för naturreservat.

2014 gick detaljplaneförslaget för naturreservatet ut på samråd. Sedan dess har planerna för ett nytt kraftvärmeverk i Lövsta och bostäder i Riddersvik kommit in i bilden.

2021: Staden jobbar med ett nytt detaljplaneförslag för naturreservatet. Ett nytt samråd kommer tidigast i höst.

Visa merVisa mindre