Björn Rydstedt (C) har valts till ny ordförande för Spånga-Tenstas näringslivsråd. Foto: Stockholms stad

Ny ordförande i Spånga-Tensta näringslivsråd

För att bidra till att Spånga-Tensta stadsdelsområde är en attraktiv och bra plats att verka på bildades för några år sedan ett näringslivsråd i stadsdelen. Nu har Björn Rydstedt (C) valts till ny ordförande.

  • Publicerad 09:33, 22 jan 2021

Den 23 april 2015 beslutade Spånga-Tensta stadsdelsnämnd att starta ett näringslivsråd, vars uppgift är att vara ett rådgivande organ till nämnden. Syftet är att skapa kontakt och samverkan mellan stadsdelsnämnd, stadsdelsförvaltning och lokalt näringsliv.

Nu står det klart att Björn Rydstedt (C) väljs till ny ordförande i rådet. Han är ersättare för Centerpartiet i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd och ledamot i det lokala Brottsförebyggande rådet.

I ett pressmeddelande beskriver Björn Rydstedt hur han vill att näringslivsperspektivet och insikten om företagens betydelse för stadsdelen ska vara en naturlig del av stadsdelens arbete.

– Stadsdelens medarbetare ska verka med ett näringslivsperspektiv oavsett funktion i stadsdelen, samt ha en tillmötesgående och problemlösande inställning till företagens etablering och utveckling, säger han.

En naturlig samtalspartner

Han hoppas också kunna bidra till att Spånga-Tenstas förvaltning kan vara en naturlig samtalsparter när det gäller frågor om kommunen och olika förvaltningars ansvar.

– Till exempel ”vart ska jag vända mig för att söka utskänkningstillstånd?" eller "hur söker jag bygglov?", säger han.

Näringslivsrådet består av cirka femton personer som representerar stadsdelsnämnden, stadsdelsförvaltningen, det lokala näringslivet, fastighetsägare och Stockholm Business Region.