Modellen "Bostad först" ger grundtrygghet genom eget boende. Foto: Mostphotos

Ny modell ska hjälpa hemlösa i Haninge

Haninge kommun har tecknat ett avtal med Stadsmissionen om en arbetsmodellen "Bostad först". Modellen utgår från att eget boende är en mänsklig rättighet.

  • Publicerad 14:50, 28 jun 2021

– Att motverka hemlöshet med "Bostad först" som modell var redan när vi inledde samarbetet i den här kommunledningen en prioriterad fråga i vår politiska plattform, skriver Anett Haaf (S), socialnämndens ordförande i ett pressmeddelande.

Modellen "Bostad först" riktar sig till personer som har kontakt med socialtjänsten och som har en brokig och lång hemlöshetsproblematik. Det kan handla om personer med psykisk funktionsnedsättning, missbruksproblematik eller både och.

Tanken med arbetsmodellen är att en person i hemlöshet först behöver den grundtrygghet en egen bostad ger, innan personen kan förväntas klara av att ta itu med att förändra sitt liv.

Stadsmissionen erbjuder boende i egen lägenhet inom vanliga hyresbestånd i kombination med stöd i form av coaching.

Kravet för att få ta del av erbjudandet är att man klarar av att bo enligt hyreslagen – det vill säga med samma ansvar som alla andra hyresgäster har; att betala hyran i tid och inte störa sin omgivning.

Ursprungligen från USA

Bostad först, eller housing first, kommer ursprungligen från USA, och modellen går ut på att personer i hemlöshet med missbruk och som lider av psykisk ohälsa, först får ett eget boende utan krav på nykterhet eller drogfrihet.

Modellen går tvärt emot den princip som används i Sverige, boendetrappan, som ställer krav på personer i hemlöshet att först bli fria från sitt beroende och sedan få chans till ett boende. Inom Bostad först blir bostaden en fast punkt i tillvaron som gör att det blir enklare att ta tag i andra svårigheter som fysisk och psykisk hälsa, missbruk, börja arbeta med sitt personliga nätverk och få arbete eller sysselsättning.

Tanken är att deltagaren i Bostad först ska bo på samma premisser som vilken hyresgäst som helst med samma ansvar som andra hyresgäster.

Källa: Stockholms stadsmission

Visa merVisa mindre

– Beroende på vem du är har du olika behov av stöd och det är viktigt att du som boende får vara med att tala om vad du behöver som hyresgäst och har möjlighet att komma med idéer vad du behöver, säger Pernilla Parding, verksamhetsområdeschef på Stockholms stadsmission.

Efter en viss tid i insatsen har individen möjlighet att ansöka om eget förstahandskontrakt för lägenheten. 

Avtalet mellan Haninge kommun och Stockholms stadsmission börjar gälla från den 11 juni 2021 och löper till maj 2025.

Pernilla Parding, verksamhetsområdeschef på Stockholms stadsmission. Foto: Anna Z Ek