Relativt tryggt. Bromma upplevs som tryggt av en relativt hög andel av de egna invånarna i årets medborgarundersökning. Dessutom vinner snöröjningen betydligt mer uppskattning nu än i mätningen för två år sedan. Foto: Mostphotos

Ny medborgarundersökning: Brommaborna känner sig tryggare

Den upplevda tryggheten är i flera avseenden högre här än i Stockholm generellt. Men kulturlivet får på fingrarna, enligt den senaste medborgarundersökningen.

  • Publicerad 16:00, 3 dec 2021

Ordförande. Nämndordförande Johan Paccamonti (M). Foto: Emilia Öije Bergqvist

Sist undersökningen gjordes var för två år sedan. Då svarade 59 procent av deltagarna i Bromma att de känner sig trygga när de går ensamma hem på kvällen i sin stadsdel.

I årets mätning ökar andelen marginellt till 60 procent. Desto större är skillnaden gentemot staden i stort, där siffran i år är 56 procent.

– Trygghet är ett stort fokus från stadsdelen och vi ser positivt på att tryggheten ökar, men det finns mer att göra. Så fort Brommaborna flaggar för otrygga miljöer försöker vi söka pengar från stadshuset för att kunna åtgärda det, säger stadsdelsnämndens ordförande Johan Paccamonti (M).

Trygg stadsdel att bo i

I Bromma tycker 81 procent att deras stadsdel på det hela taget är trygg att bo i, en ökning med fem procentenheter jämfört med 2019.

– Det är väldigt välkommet att fler känner sig trygga. Stadsdelen ser en positiv utveckling och vi är övertygade om att det har att göra med de åtgärder vi gjort. Men som sagt, det finns saker som kan förbättras, säger Johan Paccamonti.

Beträffande utomhusbelysning är 71 procent nöjda i Bromma. Siffran för staden i stort är 69 procent.

– Vi är inte klara på något sätt, men vi har en bra trend. Jag tror fortfarande att många Brommabor tycker att det finns miljöer som inte är tillräckligt belysta, säger Johan Paccamonti.

Ur trygghetssynpunkt står sig alltså Bromma relativt väl. Något som går att jämföra med resultatet i grannen Hässelby-Vällingby. Där svarade blott 58 procent av invånarna att de känner sig trygga i sin stadsdel.

Sisådär med kulturlivet

När det gäller kultur utmärker sig vårt stadsdelsområde i stället åt det andra hållet. Endast 38 procent instämmer i att de tycker att kulturlivet är bra i deras stadsdel. Det är ett tapp med fyra procentenheter sedan 2019, och hela 14 procentenheter lägre än årets siffra för staden i stort.

– Vi är en del av Stockholms stad som har ett fantastiskt kulturutbud och det vill vi framföra till Brommaborna i första hand. Men om fler anser att vi behöver göra mer i Bromma får vi titta på det, säger Johan Paccamonti.

Å andra sidan gör Bromma ett rejält ryck inom ett annat område, nämligen snöröjning och sandning av gator och gångvägar. Där har andelen nöjda ökat från 34 till 54 procent, vilket också är tre procentenheter högre än stadens generella siffra i år.

– Stadsdelen har försökt vara noggranna med att snöröjningen sker snabbt på de gator vi ansvarar för. Det är väldigt positivt att flera är nöjda med det, säger Johan Paccamonti.

Fler siffror från Bromma

68 procent är nöjda med renhållningen av gator, gångbanor och torg, samt skötseln och städningen av parker och grönområden.

68 procent upplever även att trafikmiljön är säker för gående, medan 61 procent upplever att trafikmiljön är säker för cyklister.

358 (framför allt äldre) Brommabor deltog i undersökningen. Det motsvarar 51 procent av de tillfrågade.

Undersökningen ägde rum mellan maj och augusti i år.

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre