Huddinge kommun på ett lekfullt sätt lyfta frågan om säkra vägar och få in ett miljötänk. Foto: Läsarbild Pressbild: Huddinge kommun

Ny lekpark ska uppmärksamma säkrare skolvägar

I över 20 år har man diskuterat och arbetat med så kallad säker skolväg i Huddinge. Som en del i det arbetet har Hörningsskolan fått en tillfällig lekpark på en av skolans avlämningsytor.

  • Publicerad 15:45, 20 aug 2018

Hörningsskolan i Huddinge fick under måndagen en tillfällig lekplats på en av parkeringarna där man kan lämna barnen. Tanken med lekparken är att lyfta hur olika skolvägar och bilmiljön kring skolor kan bli bättre. Huddinge kommun har arbetat länge för att få ner trafiken kring skolorna genom gå- och cykeltävlingar, avlämningsplatser och kampanjen bilfri vecka. Dessa åtgärder har haft effekt och antalet bilar kring skolorna som är med och deltar i arbetet har minskat.

– De skolor som deltagit under åren uppger att antalet barn som får skjuts ända fram till skolan har halverats sedan 2009. I genomsnitt skjutsas bara 19 procent av eleverna på de deltagande skolorna med bil, medan övriga reser kollektivt, går eller cyklar till skolan, säger Emma Lidell, trafikplanerare, Huddinge kommun i ett pressmeddelande. 

En fortsättning på det här arbetet är den tillfälliga lekparken som är placerad mellan 20 augusti till 10 september på en avlämningsplatserna vid Hörningsskolan. Lekparken ska lyfta frågor om hållbarhet, miljö på ett lekfullt sätt, står det i pressmeddelandet från Huddinge kommun.

– Vi har jobbat med säker skolväg i nästan 20 år och tyckte att en lekplats var en rolig sak. Vi fick en möjlighet att ha den här lekparken och det är ett bra jippo tycker vi,  säger Marianne Widercrantz till Mitt i.