HÅLL TILL VÄNSTER. Det har regering bestämt att fotgängare ska göra på gemensamma gång- och cykelbanor. Foto: Sacharias Källdén

NY LAG: Den här sidan ska du gå på

Vänster eller höger? Nu har regeringen satt ner foten om vilka regler som gäller för fotgängare på gång- och cykelbanan. Dessutom införs fyra nya regler för cyklister idag.

  • Publicerad 10:42, 15 okt 2018

Ska man gå på vänster eller höger sida på gemensamma gång- och cykelbanor? Den frågan har debatterats i åratal – och skapat många konflikter ute i trafiken.

Tidigare har det inte funnits någon regel kring detta men nu har regeringen bestämt att det är vänster som gäller. Den nya regeln träder i kraft idag, måndag 15 oktober.

Vilken sida är din egentligen?

Men även i fortsättning är det inte helt hugget i sten. I ändringen skriver regeringen att "gående på en gemensam gång- och cykelbana ska om möjligt använda vänster sida i färdriktningen." Målet är att det ska göra det säkrare helt enkelt, att fotgängare och cyklister lättare ska kunna få ögonkontakt bland annat.

"Den som åker rullskidor, rullskridskor eller liknande och som färdas med högre hastighet än gångfart skall dock färdas längst till höger om det är lämpligare." står det i trafikförordningens sjunde kapitel.

Men det är inte den enda nya regeln idag, för cyklister görs även följande ändringar knutna till den nationella cykelstrategin enligt regeringen.se.

✔ En vägmarkering för så kallad cykelbox införs, något som redan finns i Stockholm

✔ Markeringen för ett övergångsställe får utgöra en av begränsningslinjerna till en cykelpassage eller en cykelöverfart.

✔ En cykelpassage ska anges med vägmarkering för cykelpassage.

✔ Gående på en gemensam gång- och cykelbana ska om möjligt använda vänster sida i färdriktningen.

✔ Det förtydligas att lokaliseringsmärken för vägvisning även innefattar märken för vägvisning av gång- och cykeltrafik.