Ny kvarn på Kvarnbacken – beslut tas ikväll

Nikoletta Jozsa, gruppledare för Liberalerna i järfälla har lämnat in en motion om att raskt återuppbygga kvarnen på kvarnbacken, och avsluta pågående konstprojektet Kalejdohill i förtid. Ikväll tas beslutet i kommunfullmäktige.

  • Publicerad 14:43, 17 sep 2018

Kvarnbacken i Jakobsberg är ett område med en lång historia. Här ligger vikingar begravda, här har mjölnaren och hans hustru bott och arbetat och här har invånare i området firat högtider.

Området anses ha särdeles högt kulturvärde, men efter det att kvarnen brann ner 2015 har den inte byggts upp igen. Den lilla mjölnarstugan brann ner redan 1957 och återställdes aldrig.

Långa diskussioner

Diskussioner om kvarnbackens framtid har pågått länge och löften har dragit ut på tiden.

Under senaste kommunstyrelsemötet tog man upp en motion från Liberalernas gruppledare Nikoletta Jozsa som föreslår att kvarnen ska byggas upp igen, och att det pågående konstprojektet Kalejdohill ska avslutas i förtid.

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå till kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Sedan tidigare har man delat upp området så att det planerade bygget med flera hundra bostäder och en eventuell återuppbyggnad av kvarnen inte hamnar i samma detaljplan.

Det beslutet togs på planutskottets möte i juni i år.

Ett landmärke

Nikoletta Josza menar att det skulle betyda mycket för Järfälla om kvarnen byggdes upp.

– Det är ett landmärke för Järfälla och har varit det hur länge som helst. Vi är övertygad om att den behövs. Den ger karaktär. Det är också en samlingsplats. Jag är uppvuxen här och det är många gånger som vi gjort skolutflykter dit, säger hon.

Beslut tas under måndagens kommunfullmäktigemöte.