Den politiska majoriteten i kulturmiljöutskottet motsätter sig rivningen av Sturegallerian. Foto: Linda Gren

Ny kritik mot rivningarna på Stureplan

Nu ansluter sig fler kulturpolitiker till protesterna mot planerna för Stureplan.

  • Publicerad 18:08, 6 sep 2017

Det är kulturmiljöutskottet, bildat så sent som 2015 i syfte att slå vakt om kulturhistoriskt värdefulla byggnader, som i ett utlåtande anser att detaljplanen ska omarbetas. Därmed ansluter sig utskottet till Stadsmuseets uppfattning.

– Invändningarna handlar framför allt om vissa rivningar samt hushöjderna, säger ledamot Ann-Mari Engel (v).

Bland annat motsätter sig den politiska majoriteten i utskottet rivningarna av Ostermans bilhallar och Sturegallerian. Istället tycker kulturpolitikerna att de befintliga byggnaderna ska återanvändas.

NYA BILDER: Så vill Abu Dhabi-bolaget bygga om Stureplan

Vilka rivningar som kommer att genomföras när det väl är dags att ta första spadtaget återstår dock att se. Kulturmiljöutskottets yttrande är ett av flera expertutlåtanden som Stadsbyggnadskontoret samlar in för att sedan kunna ta ställning till fastighetsägaren ADIAs förslag på förändringar. Tidigare har även krögare och andra hyresgäster protesterat mot planerna.

– Sista ordet är inte sagt än, men nu har vi i alla fall sagt vårt, säger Ann-Mari Engel.

Kulturpolitikerna ska bli bättre på att rädda gamla hus