Ny kritik mot Apple i Kungsan – ”förstör parken”

Även Kulturnämnden är negativa till det nuvarande förslaget på en Apple-butik. Tycker parken påverkas för negativt.

  • Publicerad 15:05, 17 sep 2018

Det föreslagna Applehuset i Kungsträdgården har väckt starka känslor från start. Ärendet är på samråd fram till 29 september, men har fått kritik av bland annat Skönhetsrådet. Och under samrådsmötet 23 september var det arga känslor och åsikter som vädrades.

Nu har även remissinstansen Kulturförvaltningen/Stadsmuseet lämnat sitt yttrande om planerna. Och det blir tummen ner för förslaget även därifrån.

Förvaltningen anser att parkens kulturhistoriska värden skulle skadas för mycket av planerna. Bland annat för att fler träd skulle försvinna vilket skulle minska parkkänslan. Men också för att det kommer att minska flödet av människor i parken på kvällstid samt att butiken i sin tur kan störas av en del evenemang i Kungsan.

Så sammanfattar förvaltningen varför man avstyrker förslaget:

”Kulturförvaltningen anser att den föreslagna detaljplanen skulle kunna påverka parkens kulturvärden samt påverka parkens funktion på ett negativt sätt. Stadens evenemangsverksamhet kan påverkas genom att minskad framkomlighet kan försvåra transporter till och från evenemang, att flödet i parken minskar kvällstid, samt risken att en butik kommer att uppleva vissa av evenemangen i Kungsträdgården som störande.”