Mötet är i aulan i Tyresö gymnasium. Foto: MItt i

Ny kommunstyrelse ska väljas nästa vecka

En ny tillfällig kommunstyrelse ska väljas på onsdag under ett extrainsatt möte, enligt förslag till beslut. – Nu hoppas jag att vi ska slippa hamna i en situation där vi trotsar lagen, säger Anders Linder (S), ordförande i fullmäktige. Fredrik Saweståhl (M) kallar i sin tur mötet olagligt.

  • Publicerad 12:48, 8 nov 2018

Två punkter står på dagordningen under det extrainsatta fullmäktigemötet, meddelar Tyresö kommun. Nya ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen ska väljas samt nya ordföranden och vice ordföranden i nämnderna, enligt ordförandeförslaget.

Den 1 januari brukar den nya mandatperioden börja för nämnderna och kommunstyrelsen. Fullmäktige tar över redan i oktober. Anders Linder (S) är dess nyvalda ordförande.

Om det här klubbas, innebär det att den nya kommunstyrelsen tar över tidigare?

– Kommunstyrelsen tar inte över tidigare än vanligt egentligen, vi byter tillfälligt ut den. Det vill vi göra för att kunna uppfylla lagens krav om att en skattesats ska klubbas i fullmäktige innan novembers utgång och för att det finns ett stort behov av att sätta igång med förbättringsarbetet för skolan och äldre, säger han.

Också nämnder ska klubbas

Bakgrunden är veckans möte i kommunstyrelsen där frågan om skattesatsen återremitterades av Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. På mötet föreslog Miljöpartiet, Liberalerna och Socialdemokraterna – som väntas ta över styret i Tyresö – att kommunalskatten skulle höjas med 45 öre.

Det utlystes då inte något nytt sammanträde i kommunstyrelsen i november, poängterar Linder som anser att ”den avgående majoriteten obstruerar mot den tillträdande”.

– Jag har varit politiskt aktiv i över 40 år och har inte varit med om det tidigare.

Varför ska ni också besluta om nämnderna?

– Det är för att få kontroll över dagordningarna i nämnderna till årsskiftet.

Han hänvisar till olika paragrafer i kommunallagen som stöd för sitt förslag.

Saweståhl anser att mötet är olagligt

Fredrik Saweståhl (M), nuvarande ordförande i kommunstyrelsen, anser i sin tur att ”Tillsammans för Tyresö” bryter mot kommunallagen. Han kallar mötet olagligt, i en artikel på Vi i Tyresö, vars hemsida Moderaterna i Tyresö står bakom.

– Lagen är tydlig och det har de fått besked om. Det är naturligtvis märkligt att försöka fatta olagliga beslut i en kommun, säger Saweståhl i artikeln.

Han menar att beskedet från jurister vid arbetsgivar- och intresseorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är att det är för sent att byta ut kommunstyrelsen på det här sättet.

Beslut i november

Enligt Anders Linder är planen att den ordinarie nya kommunstyrelsen klubbas i fullmäktige den 22 november, liksom de nya nämnderna. Då är också planen att skattesatsen ska klubbas, enligt Linder, efter att frågan har behandlats i kommunstyrelsen.

Öppet för allmänheten

Det extrainsatta fullmäktigemötet är den 14 november klockan 18 i Tyresö gymnasium. Mötet är öppet för allmänheten och går också att följa via webb-tv på kommunens hemsida och lyssna på i Tyresö närradio.

Kommunalskatten är i dag 19,50 procent i Tyresö. Det innebär att för varje hundralapp du tjänar betalar du 19,50 kronor i kommunalskatt.