Ny kampanj – så ska du agera vid misstanke om våld i hemmet

Kvinnojouren Kerstin riktar strålkastaren mot förövarna. De som slår och utsätter sina närmaste för våld och trakasserier i hemmet. De som under våren fått allt mer utrymme att skada när vi är hänvisade till hemmet i ännu större utsträckning. Ny kampanjen ska öppna dörrar och rädda liv.

  • Publicerad 11:45, 9 jul 2020

För de som lever med sin förövare är tider som dessa extremt svåra.

Med permitteringar, stängda skolor och uppmaningar om att hålla oss hemma tvingas många leva instängda med sin förövare. Dygnet runt.

Kvinnojouren Kerstin, med upptagsområde Lidingö och Östermalm, startar därför en kampanj som ska sätta fokus på förövaren och uppmana allmänheten att agera när det finns misstankar om våld.

Ny kampanj ger tips till allmänheten

Ingegerd Smedensjö, ansvarig projektledare för kampanjen och ordförande på Kvinnojouren Kerstin, hoppas att kampanjen får stort genomslag.

– Våld i nära relationer är redan ett omfattande och mycket allvarligt samhällsproblem. Med pandemin ökar isolering och tid i hemmet med en våldsutövare. Samtidigt som flera tillflyktsorter för utsatta kvinnor och barn stängs. När du är utsatt för våld och hot är det svårt att själv söka hjälp. Situationen kan ofta liknas vid en gisslansituation. En stängd dörr är förövarens främsta vapen och vi uppmanar alla att ta ansvar för att öppna dörrar och stoppa våldet. Det kan vara livsavgörande.

Har ni märkt av ett ökat tryck under våren?

– Globalt larmar många organisationer om ett ökat våld. Men hos oss är det oroväckande tyst, skulle jag vilja säga. Vi har öppnat en chatt under våren och vi märker att alla nya kontakter sker via chatten. Vi tror att det beror på att det med chatten kan vara lättare att komma undan en liten stund och skriva, än att ringa ett samtal, medan förövaren är i hemmet.

Förövaren bär allt ansvar

Tillsammans med lokala aktörer och genom annonser och skärmar på Lidingö och Östermalm ska kampanjen ge ett nytt budskap varje vecka. Budskapet ska förmedla hur man kan hjälpa, stoppa och uppmärksamma våld i nära relationer. Och i år har man alltså valt att rikta ljuset mot förövaren.

– En våldsutövare bär ensam ansvar för våldet han utsätter sina närmaste för. För att stoppa våldet måste vi våga se att förövarna finns i vår umgängeskrets – även om det känns obekvämt. Han kan vara din kollega, din granne, din vän, din lagkamrat, din bror, din son eller din pappa, säger Ingegerd Smedensjö.

Ta hjälp för att agera

Vill du prata med någon om misstänkt våld i nära relationer kan du ringa till Kvinnojouren Kerstin.

– Det är enkelt att göra en livsavgörande skillnad. Ibland räcker det med ett telefonsamtal. Vi finns här om du behöver stöd eller råd hur du kan agera som privatperson, arbetsgivare, organisation eller myndighet, säger Ingegerd Smedensjö.

Fakta

Tre saker att tänka på

Ett samtal kan rädda liv
Det räcker med en misstanke om att det pågår våld; ring polisen eller socialtjänsten. Du kan alltid vara anonym. Eller knacka på. Det är kanske att gå utanför vår komfortzon lite, men det kan rädda liv. Jag ställer ofta frågan till våra utsatta kvinnor om det finns något man hade velat att omgivningen hade gjort, och nästan alltid säger de att de önskar att någon hade sett.

Våga uppmärksamma
Man måste förstå att detta är kvinnor och barn som lever under fruktansvärda förhållanden. Under isolering och hot är det svårt att sträcka ut en hand till omvärlden. Säg att du finns där, till exempel: ”jag ser att du har ett blåmärke, vill du berätta om vad som hänt?”. Barn som är utsatta för försummelse, de signalerar ofta det men det gäller att någon ser det och uppmärksammar. När det gäller barn finns det tecken att vara uppmärksam på som regelbunden huvudvärk, mycket oro, koncentrationssvårigheter, ont i magen, utåtagerande eller väldigt kontrollerad. Öppna med en fråga; Hur har du det? Hur mår du? Du verkar ledsen, vill du berätta?

Hellre en fråga för mycket
Det är bättre att ställa frågorna en gång för mycket än för lite. En liten fråga kan rädda liv. Konsekvenserna av våld i nära relationer är så omfattande och ofta livslånga.

Källa: Ingegerd Smedensjö, Ordf. Kvinnojouren Kerstin
Visa merVisa mindre