Nya Slussen. I dag presenterades förslaget till detaljplan för Nya Slussens bussterminal i Katarinaberget. Nya Slussen-motståndaren Ole Settergren är berörd fastighetsägare och vässar för strid. Foto: Link Arkitektur/Karin Nilsson

Ny kamp om Slussen: Fastighetsägare tar strid mot bussterminalen

Fastighetsägare runt Mosebacke tänker koppla in advokater för att försöka stoppa bygget av en bussterminal i Katarinaberget vid Nya Slussen. ”Projektet måste avbrytas” säger Ole Settergren.

  • Publicerad 18:18, 31 maj 2016

Det var på tisdagsmorgonen som det nya detaljplaneförslaget till Nya Slussens bussterminal blev offentligt. Nu har stockholmare och andra intressenter fram till den 12 juli på sig att tycka till.

Redan nu står det klart att Ole Settergren, känd Nya Slussen-motståndare tillika berörd fastighetsägare, tänker göra vad han kan för att stoppa planerna.

LÄS ÄVEN Så blir bussterminalen i vid Slussen – här är detaljerna om nya förslaget

Stockholms stad behöver gräva ut Katarinaberget för att få plats med bussterminalen och bergrummet tillhör fastigheterna ovanför. Stockholms stad tänker luta sig mot lagen om expropriering som säger att kommunen har rätt att ta andras mark i anspråk om skälen bedöms som tillräckligt starka ur samhällsnyttosynpunkt.

LÄS ÄVEN "Nya Slussen är som kebabpizza"

Stadsholmen, Stiftelsen Stockholms sjöfartshotell, KB T-Bodarne samt ett antal privata fastighetsägare berörs av bygget i berget.

Ole Settergren som äger en kontorsfastighet vid Mosebacke är helt emot planerna på bussterminalen.

– Jag och övriga delägare kommer inte att medverka eller sälja. Vi kommer att koppla in advokater för att stoppa det här, säger han.

Varför är ni emot bussterminalen?

– Jag och vi i vår fastighet är emot hela Nya Slussen och Stockholms stad har lovat att man inte ska börja bygga Nya Slussen utan två lagakraftvunna detaljplaner. Det här gör Slussen stor skada. Dessutom råkar jag äga en fastighet som de vill ta i anspråk för att genomföra det här, säger Ole Settergren.

För honom handlar det också om att visa missnöje med stadens förvaltning.

– Jag vill visa att man inte kan bedriva stadsplanering på det här sättet. Ljuga och sedan mörka vad man lovat. Det är anmärkningsvärt  att det inte är mer uppmärksamhet kring att staden drar igång ett 12-miljardersprojekt innan man vet att det går att slutföra, säger Ole Settergren.

Vad hoppas ni uppnå?

– Att hela projektet måste avbrytas och planeringen för Nya Slussen göras om.

Så säger staden om fastigheterna på berget

Ur detaljplaneförslaget för bussterminalen:

”Utöver användningsbestämmelsen för bussterminal så anges en generell bestämmelse för begränsning av schaktning i underjorden, vilket innebär en begränsning i fastighetsägares möjlighet att nyttja sin fastighet i djupled.”

”Kommunen behöver förvärva 3D-utrymme för den nya bussterminalen och ledningsrätt från ovanliggande fastigheter. Den ersättning som erbjuds motsvarar den ersättning som fastighetsägarna har rätt till enligt Expropriationslagen vid tvångsförvärv, och definieras som ersättning för fastighetens minskade marknadsvärde och annan skada på grund av att utrymmet avstås.

Visa merVisa mindre