Görs om. I Norra Hammarbyhamnen väljer många att gå i cykelbanan för att slippa gatstenen. Nu ska risken för konflikter och olyckor byggas bort. Foto: Stockholms stad

Ny kajpromenad på östra Söder ska få folk att sluta gå i cykelbanan

Cyklister ska slippa folk som går i cykelbanan i Norra Hammarbyhamnen. Nu ska gångstråket göras om.

  • Publicerad 06:30, 19 jan 2017

Det är populärt att promenera längs vattnet i Norra Hammarbyhamnen men underlaget på gångbanan, smågatsten, får många att gå i cykelvägen istället. Cykelbanan är nämligen belagd med släta betongplattor.

Nu ska konflikterna mellan fotgängare och cyklister byggas bort. Längs hela sträckan mellan Östgötagatan och Alsnögatan ska gatstenen tas bort.

Här ska det istället läggas betongplattor så att gående får en jämn, fast och halkfri väg som de förhoppningsvis ska vilja och kunna använda.

"Många har hört av sig"

Att pendlingsstråket ofta tas över av joggare och flanörer har fått många cyklister att reagera.

– Det är ett problem med fotgängare i cykelbanan. Det har varit många som hört av sig och påpekat detta. Det här är en bra åtgärd för att ge en bättre säkerhet och trygghet både för gång- och cykeltrafikanter, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

Arbetet ska göras under 2017-2018 och beräknas kosta runt 8 miljoner kronor.

Beläggningen närmast vattnet, där det gamla järnvägsspåren går, ska inte röras.