Ny inriktning planeras för Vita villan

ViVisionen var att Vita villan i Smedshagen skulle drivas av föreningar med olika inriktningar, men nu planerar stadsdelen för verksamhet för endast barn i huset.

  • Publicerad 07:30, 16 jun 2017

Hösten 2015 blev Vita villan, ett hus väster om Åkermyntan, ett medborgarkontor. Men snart började stadsdelsförvaltningen planera en flytt av kontoret till biblioteket i Åkermyntan.

 – Vi gjorde bedömningen att det vore bättre om medborgarkontoret ligger i biblioteket eftersom det är lite mer centralt, säger stadsdelsnämndens ordförande Kadir Kasirga (S).

I dag, torsdag öppnas det nya medborgarkontoret.

Sedan något år tillbaka har föreningar fått hyra in sig i Vita villan under vissa tider, bland andra har Vi unga västerort och Missionskyrkan. Nu är huset stängt för renovering när SISAB målar om.

– Renoveringen har inget att göra med förvaltningens planer framåt. Renoveringen var planerad oavsett, säger Andrea Hormazabal, stadsdelsförvaltningens avdelningschef för medborgarservice och fritid.

Nu har föreningarna som håller till i Vita villan fått flytta sin verksamhet till egna lokaler. Planeringen för vad som kommer att hända i Vita villan framöver pågår. En sak är klar – inriktningen kommer att vara barn- och ungdomsverksamhet, men vilka föreningar och verksamheter som ska ta plats där och i vilken form är fortfarande oklart.

– Vi kommer under tidig höst att börja se hur vi kan göra Vita Villan så att vi når en bredare målgrupp, säger Andrea Hormazabal.

Hon menar att stadsdelsförvaltningen samarbetar med Vi unga västerort, som bedriver fritidsverksamhet för både barn, ungdomar och unga vuxna. Men nu ska inriktningen för Vita villan bara vara barn från 0 år och upp till skolåldern.

– Det finns också flera ”oorganiserade” mammor som gärna vill ha en plats att vara i och ta del av saker som erbjuds. Här vill också se hur vi kan samverka med Öppna förskolan och SFI kring öppna verksamheter för och med mammor med hemmavarande barn, säger Andrea Hormazabal.