Ny idé för Sturegallerian – utan massrivning

Ombyggnaden av Sturegallerian har väckt starka protester. Nu presenteras ett nytt förslag – utan att det rivs lika mycket i kvarteret. – Stockholm behöver inte fler onödiga rivningar, säger Ulf Maxe, arkitekt.

  • Publicerad 13:53, 20 jun 2017
Omdaningen av kvarteret kring den nya Sturegallerian är minst sagt omstridd.

Ägaren till gallerian, bolaget Adia från Abu Dhabi i Förenade Arabemiraten, har tillsammans med staden tagit fram detaljplaner som innebär att gallerian kommer få ett helt nytt och annorlunda utseende.

Gallerian är bland annat tänkt att bli större och få nya torg med glastak. Det ska byggas en ny undre handelsvåning och en ny koppling till tunnelbanan.

Större delen av fasaderna mot gatan får stå kvar, enligt förslaget, men flera hus inne i Sturegallerian rivs. Dessutom rivs tre hus som syns från gatan.

Många kritiska röster har höjts mot planerna. Bland annat har Skönhetsrådet kallat förslaget ”mycket problematiskt eftersom stora kulturhistoriska värden förstörs genom rivningar”.

Hyresgäster som Sturehof, Sturebadet och Hedengrens bokhandel har flaggat för att de är mycket oroliga för sin framtida överlevnad.

Nytt förslag

Nu har Svenska brasserier, krogklustret där bland annat Sturehof ingår, tillsammans med arkitektbyrån Koncept Stockholm tagit fram ett eget förslag till den nya gallerian.

– Vi visar att det är möjligt att skapa exakt samma Sturegalleria som fastighetsägaren vill skapa fast utan att man behöver riva något förutom parkeringshuset. En modern stad som Stockholm behöver inte fler onödiga rivningar och nu har politikerna ett bra underlag att ta ställning till, säger Ulf Maxe, grundare Koncept Stockholm i ett pressmeddelande.

Du får tycka till

Förslaget ska skickas till stadsbyggnadskontoret, där planerna för nya Sturegallerian nu är ute på samråd.

Samrådet pågår fram till den 27 juni. Detaljplanen kan ses i Tekniska Nämndhuset. Du kan även ta del av alla bygghandlingar här.

Politiker splittrade

Stadshuset är delat i frågan om nya Sturegallerian. Majoriteten är i stort positiv till planerna, även om förslaget kan behöva förändras en del. Oppositionen är däremot emot.

Liberalernas Björn Ljung tror till exempel att rivningarna kan få så allvarliga konsekvenser för Stureplan ”att platsen riskerar att dö ut”.

Liberalerna vill också att planerna ska granskas av stadens revisorer, efter uppgifter i Svenska Dagbladet att Adia ska ha försökt lägga munkavle på kvarterets hyresgäster, vilket bolaget förnekar.

Om bygget blir av kan arbetet tidigast stå färdigt någon gång 2025.

 

Fakta

Det här vill Adia göra med Sturegallerian

2006 köpte det Abu Dhabi-ägda bolaget Adia stora delar av kvarteret Sperlingens backe, där Sturegallerian ligger. Kostnaden var cirka 4,5 miljarder kronor.

Sommaren 2015 meddelade Adia att man vill bygga om gallerian.

Förslaget innebär att stora delar av kvarterets inre förändras. Större delen av fasaderna mot gatan får stå kvar, men flera hus inne i Sturegallerian rivs. Dessutom rivs tre hus som syns från gatan.

Kvarterets högsta punkt höjs med 7,5 meter.

Om bygget blir av kan arbetet tidigast stå färdigt någon gång 2025.

Kommunen ansåg att Adias förändringar var så stora att ett tidigt samråd var nödvändigt före den normala planprocessen.

Visa merVisa mindre