Ny idé för gamla bron: Låt Lidingö få del av vinst

Stadsutvecklarna Urban Nouveau ger inte upp planerna på att bygga bostäder under och en highlinepark ovanpå Gamla Lidingöbron. Nu erbjuder de att dela vinsten för bostadsprojektet med Lidingö stad. – Bron tillhör Lidingöborna. Vi vill hjälpa dem med utmaningar som finns på Lidingö idag. Till exempel upprustning av Lidingövallen, säger Filipe Balestra.

  • Publicerad 11:11, 13 dec 2018

Trots att Lidingö stad har tecknat avtal med ett företag som ska riva Gamla Lidingöbron och bygga en ny bro – Lilla Lidingöbron –  fortsätter stadsutvecklarna Filipe Balestra och Sara Göransson som driver Urban Nouveau att utveckla sitt alternativa förslag som innebär att bron bevaras.

– Vi har jobbat med det här i tolv år. När man verkligen tror på något kan man inte bara ge upp det, säger Sara Göransson.

I ett brev till Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsen ordförande, och stadens övriga politiker erbjuder de sig att bygga fler bostäder under bron än i deras ursprungsplan. Detta skulle helt finansiera parken de vill bygga uppe på bron.

Dessutom ska delar av vinsten från bostäderna som ska byggas under bron hjälpa Lidingö stad med projekt man har på gång, som till exempel simhallen.

Vill hjälpa att bygga skola och idrottsanläggningar

Enligt en mäklarfirma som räknat på försäljningspris för lyxlägenheterna ger de även en rejäl vinst – över 300 miljoner kronor blir kvar när parken är bygd. Filipe Balestra och Sara Göransson är beredda att dela delar av vinsten med Lidingö stad. De erbjuder sig i brevet till Daniel Källenfors att bidra till finansiering av upprustningen av Lidingövallen, utbyggnad av Hersby gymnasium eller simhallen som ska byggas.

– Bron tillhör Lidingö stad. Vi vill bidra till Lidingöbornas bästa med vårt projekt säger Filipe Balestra.

– Projektet har en social ekonomi eftersom det hjälper Lidingö stad med utmaningar som finns i dag med hjälp av Gamla Lidingöbron, som ju är Lidingöbornas från början, säger Sara Göransson.

Bättre för miljön att renovera

Att renovera bron i stället för att riva ska också ha fördelar vad för miljön.

– Det är inte hållbart eller framåtsträvande att riva något som fungerar, säger Pernilla Troberg, miljö- och hållbarhetskonsult på Iterio AB som jobbar med flertalet större samhällsbyggnadsprojekt i Stockholm.

Hon menar att förslaget där bron rivs påverkar miljön mer än förslaget där den gamla bron renoveras.

– En rivning av en större anläggning påverkar såklart miljön. Men det som har störst påverkan på miljön är att bygga en helt ny bro. Man ska ner på botten med nya fundament som riskerar röra upp förorenade sediment och så vidare. Det alternativa förslaget innebär ockå nybyggnation men det påverkar miljön mycket mindre då befintliga konstruktioner nyttjas.

Men det handlar också om hållbarhet ut ett ekonomiskt och socialt perspektiv.

– Det är hållbart att den gamla bron får en ny funktion och inte bara tjänar som transportsträcka.  Det känns nytt och fräscht, den gröna bron  skapar nya värden för människor.

52 miljoner kronor billigare

Enligt nya beräkningar skulle Urban Nouveaus förslag kosta 487 miljoner kronor.

Det anbud som vunnit stadens upphandling kommer från entreprenören Implenia och inbegriper rivning av Gamla Lidingöbron. Det skulle kosta 539 miljoner kronor.