Kritik. Många särskilda boenden har brustit när coronasmittan spridits bland de äldre. Foto: Mostphotos

Ny hård kritik mot coronavården på Stockholms äldreboenden

Både kommunala och privata vård- och omsorgsboenden i Stockholm har brustit när äldre smittats med covid-19, enligt Inspektionen för vård och omsorg.

  • Publicerad 10:04, 3 feb 2021

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har gjort en djupare granskning av 55 kommuner och privata utförare med ansvar för särskilda boenden där äldre har smittats med covid-19. Flera av de granskade boendena finns i Stockholms län (se faktaruta).

Även om Ivo konstaterar att de grundläggande bristerna rör den medicinska vården, som regionen ansvarar för, så slår man nu fast att även kommuner och privata vårdgivare har brustit i sitt arbete.

Många har inte säkerställt en acceptabel bemanning och tillgång till medicinsk utrustning, enligt Ivo.

– Vi ser brister i ansvaret för de äldre på särskilda boenden, framförallt kring bemanning och kompetens, som gör att förutsättningar saknas för att ge dem en god och nära vård och behandling utifrån det individuella behovet, säger Sofia Wallström, generaldirektör för Ivo i ett pressmeddelande.

Skarp kritik mot covidvården på äldreboenden

Brist på sjuksköterskor...

Generellt har tillgängligheten till sjuksköterskor varit alltför låg, enligt Ivo. I en del fall har sjuksköterskorna helt enkelt varit för få. I andra fall har de haft så stora geografiska ansvarsområden att de inte haft möjlighet att träffa patienter i tillräckligt stor utsträckning.

Det finns också fall där sjuksköterskor instruerats att avstå från att besöka äldre med covid-symtom eller konstaterad coronasmitta.

...och på omvårdnadspersonal

Det finns också boenden som har för lite omvårdnadspersonal, något som bland annat har lett till brister i hur äldre har tagits om hand i livets slutskede.

Det har till exempel varit svårare att sätta in vak när en patient varit döende, uppger Ivo.

Generellt har brist på personal och kompetens också gjort det svårare att ge äldre den behandling som läkare ordinerat.

På många boenden finns även stora brister i journalföringen, vilket innebär en patientsäkerhetsrisk.

Senast den 15 mars ska kommunerna och de privata utförarna som granskats svara Ivo och redogöra för hur bristerna åtgärdas.

Här är boendena som Ivo granskat

15 boenden, både privata och kommunala, i Stockholms län har granskats av Ivo.

Dessa får nu anmärkningar:

Strandängsgårdens särskilda boende, Botkyrka

Västergårdens särskilda boende, Huddinge

Berga vård- och omsorgsboende, Solna

Hornskrokens vård- och omsorgsboende, Södermalm

Solbergas särskilda boende, Hägersten-Älvsjö

Fruängsgårdens särskilda boende, Hägersten-Älvsjö

Sörklippans särskilda boende, Bromma

Persikans äldreboende, Rinkeby-Kista

Sabbatsbergsbyn särskilda boende, Norrmalm

Bällstahof äldreboende, Sundbyberg

Följande boenden får ingen anmärkning:

Edö vård- och omsorgsboende, Farsta

Stockholms sjukhem, Stockholm

Polhemsgårdens särskilda boende, Solna

Ängsgårdens äldreboende, Norrtälje

Hovsjövägens särskilda boende, Södertälje

Visa merVisa mindre