Ny grundskola ska lösa krisen i Mariehäll

Mariehäll växer som område och underskottet på skolplatser har blivit för stort – Nu är det bestämt att en nya Adolfsbergsskolan öppnar nästa höst.

  • Publicerad 14:43, 1 dec 2017

Mariehäll växer som område och underskottet på skolplatser börjar bli stort. Till hösten 2018 beräknas ca 200 sexåringar att börja förskoleklass och Mariehällsskolan kan endast ta emot ett drygt 80-tal, därför behövs en ny skola.

Till hösten 2018 kommer en den nya Adolfsbergsskolan att öppna i Mariehäll. Skolan kommer att starta upp i lokaler som tidigare använts av både Sundbyskolan och Mariehällsskolan.

Skolan kommer att ta emot ca 110 elever i förskoleklass och växer sedan med en ny årskurs för varje år. Totalt kommer skolan att ta emot ca 700 elever i årskurserna förskolan till sexan.

Skolborgarrådet Olle Burell beskriver arbetet från tre tidsperspektiv.

– Vi har delat in det i tre skeden, akut, mellan och lång sikt. I första skedet gällde att se till att alla barn får en skolplats, i mellanläget att få till fler skolplatser och på lång sikt bygga nya skolor, säger han.

När skolan för varje år växer kommer lokalerna att kompletteras med paviljonger på den mark där Stockholmshem idag har en fastighet med rivningskontrakt.

– Målet är att alla barn och ungdomar ska kunna gå hela sin grundskoletid i sitt område, säger Olle Burell.