Serneke. Ingen korruption har skett mellan Serneke och Järfälla kommun. Foto: Mostphotos

Ny granskning: Ingen korruption i Sernekeaffären

Tidigare i våras avslöjade Göteborgsposten olämpliga kontakter mellan en tjänsteman i Järfälla och byggbolaget Serneke, som har stora byggprojekt i kommunen. Nu visar en extern granskning att kontakterna varit olämpliga men att Serneke inte blivit förfördelade.

  • Publicerad 12:44, 28 okt 2021

Det var tidigare i våras som Göteborgsposten i en rad artiklar avslöjade hur en tjänsteman på ett kommunalt bolag i Järfälla främjat byggbolagets Sernekes jätteetablering i Järfälla, samtidigt som han fått Ola Serneke, dåvarande vd, att investera i en fjällby där tjänstemannen själv har en stuga.

Kommunen beställde granskning

Tidningen avslöjade att tjänstemannen och Ola Serneke hade kontakt under flera års tid och han gav tips och råd till Ola Serneke inför förhandlingarna med Järfälla kommun. Tjänstemannen, som ansvarade för att öka nyföretagandet i Järfälla, stängdes av och senare avslutades hans anställning i kommunen.

Den bilden bekräftas nu av en extern rapport från KPMG som kommunen beställt efter avslöjandena.

– Rapporten är saklig, tydlig och bra. Den belyser den problematik som uppdagades i våras och KPMG har på ett bra sätt gått igenom allt underlag och all dokumentation, säger kommunstyrelsens ordförande Emma Feldman (M).

Försökte få sin tennisklubb sponsrad

I rapporten framgår att tjänstepersonen haft en omfattande privat kontakt av ekonomisk art med Serneke, samtidigt som han företrätt kommunen gentemot bolaget.

Dels handlar det om fjällbyn, men han ska även ha försökt få bolaget att sponsra hans tennisklubb, visat intresse för att börja jobba hos dem och skickat uppmuntrande meddelanden när bolaget fått negativ uppmärksamhet i medierna.

Ett av hans tips till Serneke inför förhandlingar med kommunen var att bolaget skulle engagera sig i Järfällas "utanförskapsområden". Han har hjälpt bolaget med information på flera sätt som förmodligen sparat Serneke tid, jämfört med om bolaget skulle ha letat rätt på informationen själva.

Ingen korruption

Granskningen slår fast att tjänstepersonens agerande utgjort en riskfaktor för korruption, men att kommunens egna kontroller och processer förhindrat detta. Han har inte haft något inflytande kring de beslut som kommunen fattat. Tjänstemannen har varit med i möten med kommunen där konfidentiell information avhandlats, men de hittar inget som styrker att han skulle ha delat med sig av den informationen till Serneke.

Däremot kan mannens agerade ha skadat förtroende för kommunen, båda i allmänhetens och andra externa parters ögon.