Lågstadium. Skytteholmsskolan är idag en F-3-skola. Foto: Leif Oldenburg

Ny giv om Skytteholmsskolan: Dom överklagad

Sista ordet om stängningen på Skytteholm är inte sagt, ej heller rättsligt. Nu har domen som gav staden rätt överklagats.

  • Publicerad 16:20, 25 maj 2022

I april slog kammarrätten fast att skolnämndens beslut att stänga ned mellan- och högstadiet på Skytteholmsskolan, som en del i en ny skolorganisation, inte var i strid med barnkonventionen.

En seger för staden som först underkändes av förvaltningsrätten med motiveringen att man inte beaktat barnens bästa.

Men nu har alltså kammarrättens dom överklagats till högre instans, Högsta förvaltningsdomstolen.

Vill ha klarare besked

I överklagan, som gjorts av en förälder, efterlyses klarare besked om hur barnkonventionen, som är svensk lag sedan 1 januari 2020, ska användas.

Ny dom ger Solna rätt om skolnedläggning

I en beslutsprocess med barn inblandade ska det finnas en utvärdering av positiva och negativa effekter för barnen, står i överklagan, men detta anses inte ha funnits inför beslutet att stänga ned på Skytteholm. Det var i stället förhastat, står det i överklagandet.

Nästa steg i processen är att Högsta domstolen ska ta ställning till att pröva saken eller inte.