Färdig. Den nya gång-och cykelbanan vid Skälbyskolan är invigd och redo att användas. Foto: Joanna Saber

Ny gång- och cykelbana är invigd

En ny gång- och cykelbana har invigts på Budkavlevägen i Skälby. Tidigare har elever på Skälbyskolan delat väg med bilister. Nu hoppas kommunen att barnen ska få en tryggare väg till skolan.

  • Publicerad 11:15, 5 jan 2022

Det har bara varit glada tillrop

Utbyggnaden är en del av projektet Säkra skolvägar och är anpassad efter eleverna som går på skolan.

– Gång- och cykelbanan är utformad efter hur barnen rör sig på vägen till skolan och det är skolan som efterfrågat det, säger Joanna Saber, trafikplanerare på Järfälla kommun.

Planering. Kommunens trafikplanerare Joanna Saber har varit med och utföras den nya gång-och cykelbanan. Foto: Andreas Eriksson

Delat väg med bilister

Den nya gång- och cykelbanan är 3,5 meter bred, 300 meter lång och den leder längs Budkavlevägen.

– Den sträcker sig från Skälbyvägen hela vägen fram till skolan och är utrustad med ny belysning, säger hon.

Tidigare har sträckan inte varit anpassad för fotgängare och cyklister, vilket har inneburit att barn har fått dela vägen med biltrafik på vägen till skolan. Nu hoppas kommunen på att den nya banan ska innebära en säkrare skolväg för eleverna. De har redan nu fått positiv respons från både skola och eleverna.

– Det har bara varit glada tillrop, säger Joanna Saber.

Två andra skolor i fokus

Hon berättar att de kontinuerligt arbetar med att säkra skolvägarna vid ett flertal skolor i kommunen per år. Nu när upprustningen vid Skälbyskolan är avslutad fortsätter arbetet vid andra skolor.

– Nästa år planerar vi att bredda längst Högbyvägen till Högbyskolan för att få plats med en gång- och cykelbana. Även Olovslundskolans vändplats kommer att ses över, säger Joanna Saber.

Säkra skolvägar

Projektet är ett samarbete mellan park- och gata-avdelningen, barn- och ungdomsnämnden samt fastighetskontoret som ser över trafikmiljöerna vid skolorna.

Arbetet sker gemensamt för att förbättra trafikmiljön och resvanor.

Källa: Järfälla kommun

Visa merVisa mindre