Vid Björnbodaskolan blir det inte bara en ny skolbyggnad utan även en ny idrottshall. Foto: Matilda Klar

Ny fullstor idrottshall vid Björnbodaskolan

Nu tas ännu ett steg mot en ny, stor idrottshall i Kälvesta. Hallen, som ska serva både föreningslivet och den utbyggda Björnbodaskolan, väntas står klar till 2025.

  • Publicerad 15:24, 8 okt 2018

På tisdag i nästa vecka väntas stadens idrottsnämnd ta beslut om att ta fram ett underlag till ett inriktningsbeslut för den nya hallen, som ska ha en fullstor verksamhetsyta med måtten 24 x 43 meter.

Behovet av fler idrottshallar är överlag stort i Stockholm, och inte minst i Hässelby-Vällingby, där antalet barn och ungdomar väntas öka med omkring 1 000 fram till år 2030 och med ytterligare 1 000 fram till 2040. Dessutom finns planer på en kraftig utbyggnad av Björnbodaskolan från 370 till 1 200 elever, och av en ny förskola i området med sex till åtta avdelningar.

Tänkt placering för den nya idrottshallen vid Björnbodaskolan. Bild: Stockholms stad

Den nya idrottsanläggningen är tänkt att tillgodose både den nya skolan och föreningslivets ökade behov av träningstider. Hallen ska byggas i två våningsplan, och servicedelen för omklädningsrum och förråd föreslås placeras under hallen i markplan.

Bygget av hallen ska samordnas med den nya skolbyggnaden. Både skolan och idrottshallen ska enligt tidsplanen stå klara 2025.