Skiss. Så här stor kan den nya skolan på Söderhöjden bli – plats för 630 elever. Foto: Pelago

Ny friskola planeras trots stort överskott av skolplatser

Kommunen vill låta bygga en F-6 skola med 630 platser på Söderhöjden – med Engelska skolan som aktör. Men enligt förvaltningen kommer det innebära en stor överkapacitet.

  • Publicerad 08:44, 2 nov 2021

De vill skapa en marknad där olika skolor konkurrerar med varandra om elever.

2016 drog planerna på en ny fristående grundskola igång på Söderhöjden i Jakobsberg. Då var det Socialdemokraterna och Miljöpartiet som styrde i kommunen tillsammans med Centerpartiet. Prognosen visade att fler skolplatser behövdes och 2017 fick bolaget Hemfosa (idag Samhällsbyggarna SBB) markanvisning.

Planen var att bygga en F-6 skola med plats för 420 elever – idag har den vuxit till 630 elever och intresset finns framförallt från Internationella Engelska skolan. Men enligt ett yttrande från barn- och ungdomsförvaltningen finns det inte längre något behov av en ny skola.

Tvärtom landar överkapaciteten i Jakobsberg på omkring 600 platser, om skolan byggs. Alltså kan den nya skolan stå helt tom, utan att det blir trångt på de andra skolorna.

Vill inte svara på frågor

Mitt i har sökt barn- och ungdomsdirektören, men hon vill inte svara på Mitt i:s frågor.

Sedan tidigare har förvaltningen även dragit slutsatsen att platsen är illa vald och kan förvärra segregationen. De vill hellre placera en skola där det finns större chanser för en mer blandad elevsammansättning.

Men planerna på den nya skolan fortsätter.

– Jag är kritisk till att man med öppna ögon fortsätter att planera för en skola som det inte finns behov av. Och det är inte lite, vi pratar om 500 till 600 platser, säger Bo Leinerdahl (V), oppositionsråd.

Han tycker också att det är anmärkningsvärt att de styrande politikerna inte litar på sin egen förvaltning.

– Och den viktigaste frågan är vad som kommer hända med Tallbohov och de andra skolorna i närheten? De vill skapa en marknad där olika skolor konkurrerar med varandra om elever. Det här är alltså barn i åldrarna sex till tolv år vi pratar om.

Är kritiken inte bara uttryck för er motvilja mot friskolor?

– Hade de föreslagit en kommunal skola 100 meter från Tallbohov hade jag också sagt nej.

Kritisk. Bo Leinerdal (V), oppositionsråd i Järfälla. Foto: Pressbild

Rektorn vill inte uttala sig

Tallbohovsskolans rektor vill inte uttala sig utan hänvisar till barn- och ungdomsdirektören, som inte vill ställa upp på en intervju.

Engelska skolan skriver i ett mejl till Mitt i att det finns en stor efterfrågan på platser gällande deras 5-9-skola och att många föräldrar skulle vilja se en F-9 skola i kommunen.

Kommunens prognos säger att er eventuella etablering kommer innebära en överkapacitet, hur resonerar ni när ni väljer att etablera en ny skola?

– Vi etablerar aldrig en ny skola utan att det finns en uttrycklig önskan från kommunen, antingen direkt eller i form av en anvisning till en fastighetsaktör. Ingen skola kan planeras och byggas utan att kommunen godkänner det, säger Jörgen Stenquist, vice vd på IES.

Han skriver också att det i dag inte finns beslut tagna om ytterligare en etablering och det finns inga avtal med kommun eller fastighetsbolag. 

Läs politikernas svar om skolan nedan.

Turerna kring skolan

Förra styret började planeringen av ny friskola på Söderhöjden, då det fanns ett behov av skolplatser i Jakobsberg.

Men när detaljplanen skickades ut på samråd i början på 2021 säger barn- och ungdomsförvaltningen att behovet av en ny skola inte längre finns. Överkapaciteten nämns också i förvaltningens lokala försörjningsplan som nämndens politiker klubbade i september.

Under senaste fullmäktige svarade nämndens ordförande Nikoletta Jozsa (L) att de avser att fortsätta planera för skolan, trots förvaltningsens nya prognos.

För att skolan ska bli verklighet måste detaljplanen klubbas av politikerna i kommunfullmäktige.

I dag äger kommunen marken men SBB Samhällsbyggarna (tidigare Hemfosa) avser att köpa marken inför bygget.

Visa merVisa mindre

Tidigare kritisk. Nikoletta Jozsa (L) säger att de vill hedra demokratin. Foto: Pressbild/Järfälla kommun

Jozsa (L): ”Jag kan inte sia om framtiden”

Under förra mandatperioden var Liberalerna kritiska mot en skola på Söderhöjden, argumenten liknar de som i dag framförs av oppositionen.

Nikoletta Jozsa (L) är ordförande för barn- och ungdomsnämnden. Trots att hennes egen förvaltning avrått från att bygga den nya friskolan vill hon gå vidare med planerna.

– Om en privat skolaktör gjort bedömningen att det finns ett tillräckligt elevunderlag så är det inget kommunen har anledning att ifrågasätta, säger hon.

Är förvaltningens prognos bristfällig?

– Absolut inte! Däremot gör förvaltningen sin prognos utifrån de olika kommundelarna. I det här fallet baserar sig förvaltningens prognos endast på Jakobsberg.

Tror du att föräldrar till sex- och sjuåringar kommer vilja skjutsa sin barn genom hela kommunen, eller över kommungränsen för att gå på Engelska skolan?

– Det är ingenting jag vill spekulera om. Från kommunens sida har vi sett till att det finns en skola på gångavstånd för de lägre åldrarna i varje kommundel. Så även på Söderhöjden.

Trots att förvaltningen tycks ha en god uppfattning kring hur en skola kommer påverka de omkringliggande skolorna säger Nikoletta Jozsa (L) att det är väldigt svårt att veta på förhand.

– Jag kan inte sia om framtiden.

Liberalerna var kritiska till skoletableringen under förra mandatperioden, då andra partier styrde i kommunen. Då menade L att skolan planerades för nära Tallbohov, och risken fanns för svikande elevunderlag.

På frågan om vad som hänt menar de att man vill hedra de demokratiska spelreglerna.

Det skulle vara mig främmande att gå emot majoritetens vilja i en fråga när beslut fattats. Demokratin urholkas om beslut rivs upp varje gång vi byter styre i kommunen.