Idrottsplats. Brantbrinks IP. Foto: Google maps

Ny fotbollsplan vid Brantbrink försenas

En ny konstgräsplan planerades kunna öppna på Brantbrinks IP redan i år. Men efter strul med planarbetet ser den ut att försenas.

  • Publicerad 13:44, 13 mar 2020

Den kommer att linjeras och utrustas med målburar för fotboll.

Arbetet med en ny konstgräsplan på Brantbrinks IP skulle ha dragit igång i år, något som beslutades i kommunfullmäktige i november förra året. Planen var då att arbetet skulle vara klart i år och kosta 15 miljoner kronor.

Det rör sig om en konstgräsplan med fullstora spelmått om 65 x 110 meter.

"Den kommer att linjeras och utrustas med målburar för fotboll, men självklart kan annan verksamhet ske där också", skriver Robert Aslan (S), kultur- och fritidsnämndens ordförande i ett mejl till BotkyrkaDirekt.

"Får inte plats"

Men kort efter beslutet togs kom beskedet att projektet stött på trubbel, eftersom det krävs ändringar i detaljplanen. Därför måste den behandlas av samhällsbyggnadsförvaltningen.

"Den nya konstgräsplanen får inte plats inom idrottsplatsområdet, utan behöver placeras på icke planlagd naturmark. Samhällsbyggnadsförvaltningen har efter utredning bedömt att det finns många intressenter som berörs och eftersom idrottsplatser är bygglovspliktiga anläggningar, betyder det att en planläggning behöver göras som prövar möjligheten att utöka idrottsområdet", skriver Robert Aslan.

Han menar också att handläggningstiden för en detaljplan normalt ligger på ett till två år. Men eftersom det här rör sig om ändringar i en redan gällande detaljplan, hoppas han att processen kan gå fortare.

För att göra utrymme för den nya konstgräsplanen kommer intilliggande skog behöva fällas. Men när BotkyrkaDirekt frågar Robert Aslan om hur mycket skog det rör sig om svarar han undvikande.

"En fotbollsplan med fullstora mått har ytan ca 65 x 110 m. I processen att välja placering för den nya planen ska självklart stor hänsyn till naturvärden och tillgänglighet till naturen för besökare och att inte störa andra idrotts- eller friluftsverksamheter på Brantbrinks IP vägas in", skriver Robert Aslan.