Parkeingsplatser. Emma, 46 och Frans Frid 7, från Näsby Allé tycker mer liv och rörelse i området är positivt. Den enda oron jag känner är att det kommer bli ont om parkeringsplatser. Foto: Mikael Andersson

Ny förskola kan byggas vid Näsbypark

Kommunen planerar för en ny förskola i Näsbypark och nu är detaljplanen är nu ute på granskning.

  • Publicerad 09:00, 18 apr 2022

För drygt två år sedan brann två förskolebyggnader ner i Näsbypark, där den ena blev så pass brännskadad att den fick rivas. Sedan dess har tillfälliga lokaler använts för att bedriva verksamhet.

– Efter branden konstaterade vi att vi behöver ta ett samlat grepp kring platsen eftersom, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande Johan Algernon (M).

Dags att tycka till

Kommunen la fram en detaljplan för en ny förskolebyggnad för att ersätta de två gamla samtidigt som Kryssarvallen ska bekräftas för idrottsändamål. Detaljplanen är nu ute på granskning och den 20 april hålls öppet hus för de som vill ställa frågor och diskutera förslaget.

– Nu är det granskning och vi får se om det kommer in några synpunkter och om något behöver förändras i detaljplanen. Sen ska planen till antagande under hösten. Blir det inget överklagande och detaljplanen vinner laga kraft kan man börja med förberedelserna för förskolebyggnaden, säger Johan Algernon.

– Just nu jobbar vi med investeringsplanen för 2023 och framåt och så fort det finns en ny plan kan vi planera för den nya förskolan.

Kryssarvallen utvecklas

Den platsen där Kryssarvallen ligger på i dag är planlagd som parkmark vilket gör att det kan vara svårt att få tillstånd för utbyggnader. I den nya detaljplanen vill därför kommunen bekräfta Kryssarvallen för idrottsändamål.

– Det innebär att man kommer kunna komplettera med avbytarbås, förråd och ett mindre omklädningsrum, säger Johan Algernon.

Bilden kommer från branden 2019. Foto: Maria Svensson

Den nya förskolebyggnaden kommer att ha plats för för 140 barn, drygt 20 fler än tidigare.

– Vi hoppas verkligen att det ska vara ett positivt tillskott till närområdet. En helt ny förskola ger bättre förutsättningar för bra verksamhet, säger Johan Algernon.

I och med att det blir en byggnad istället för två kommer även utemiljö för barnen att kunna utnyttjas bättre. Där lyfter även Johan Algernon närheten till centralparken där det finns stora grönområden som förskolan kan nyttja.

Näsbyparkarna själva - i alla fall de Mitt i stöter på vid den planerade byggplatsen verkar också positiva till planerna.

– Jag tänker att det bara är bra med en ny förskolebyggnad, mer liv och rörelse i området är positivt, säger Emma Frid som leker på fotbollsplanen med sonen Frans och hunden Lola.

Hon höjer dock ett varningens finger gällande parkeringsmöjligheterna i området.
– Den enda oron jag känner är att det kommer bli ont om parkeringsplatser och så är det viktigt att bilarna i området inte kör för fort då det är många barn som rör sig i här.

Bra. Anders Höglund, 42 och Alma Harström 6, från Näsby park tycker att det är väldigt värdefullt för barnfamiljer att ha nära till förskolan. Så länge Centralparken bevaras som den är ser han inga problem med en ny förskolebyggnad. Foto: Mikael Andersson

Vad är planen?

En ny förskolebyggnad som ska få plats med 140 barn.

En ny parkering och en ny förskolegård.

Idrottsplatsen ska vara kvar och ett nytt omklädningsrum och förråd till den ska byggas.

Nu är den nya detaljplanen på granskining och alla som vill kan se planerna på Täby kommunhus eller på kommunens hemsida.

Källa: Täby kommun

Visa merVisa mindre

Nybygge. I den nya detaljplanen ska en förskolebyggnad ersätta de två gamla vid Kryssarvallen. Foto: Mikael Andersson