PRAT. Volontär Siv Rosenqvist pratar med Evangeline Skoglund vid ett av kompisborden. Birgitta Nilsson i förgrunden. Foto: Charlotte Arwedsson

Ny förening ska bryta äldres ensamhet

Många äldre är ofrivilligt ensamma i Upplands Väsby. Det vill den nya föreningen Gemenskap i Väsby, GIV, ändra på.

  • Publicerad 15:33, 20 okt 2021

Vi ville skapa en förening där det inte råder "konkurrens" mellan föreningarna.

GIV. Anders Björendahl, ordförande i Gemenskap i Väsby. Foto: Privat

I Upplands Väsby bor det 7 500 pensionärer. Av dem är det cirka 5 000 som inte är med i någon av de två pensionärsorganisationerna, SPF Seniorer i Väsby och PRO Väsby.

– Vi ville skapa en förening där det inte råder "konkurrens" mellan föreningarna, säger Anders Björendahl, ordförande i Gemenskap i Väsby.

Men allt började egentligen 2018, då pensionärsorganisationerna i Sverige fick två miljoner kronor av Socialstyrelsen för att minska ensamheten hos äldre. Ambassadörer utbildades, kursmaterial togs fram och en stödtelefon, äldrelinjen, upprättades.

Anders Björendahl blev en av ambassadörerna och satte direkt i gång med att träffa olika organisationer.

– Sedan satte vi i gång och intervjua äldre i fokusgrupper om deras situation och vad vi kan göra för att minska ensamheten.

Aktivitetskatalog och Boken kommer

Resultatet blev en rapport från fokusgrupperna, en aktivitetskatalog och projektet Boken kommer, som levererar böcker till pensionärer, kompisbordet, föreningen Gemenskap i Väsby samt träffar med bostadsrättsföreningar om hur man kan bryta de äldres ensamhet.

Vid kompisbordet slipper Väsbys äldre äta ensamma

– I Märsta finns tre damer med mycket energi som brinner för att hjälpa andra. De startade projektet Gemenskap, Glädje och Guld, GGG. Vi fick dem att starta i Väsby också och nu finns de i Smedby. Tanken är att fler bostadsrättsföreningar ska haka på.

Huvudfrågan är, enligt Anders Björendahl, hur man ska få tag på de som är ofrivilligt ensamma.

– Förutom våra övriga projekt har vi även kontaktat hemtjänsten. De kan hjälpa till att sprida budskapet att det finns sällskap att få.

Han berättar att det även finns ett regionalt nätverk kring detta – samma slags insatser är på gång i ett antal Stockholmskommuner.

– Det är inte bara i Väsby det finns ensamhet, det gäller alla kommuner. Men alla kan börja med att göra något. Ring ett samtal i veckan till någon som är ensam. Det ger mycket glädje, både för den som blir uppringd och den som ringer, säger Anders Björendahl.

Gemenskap i Väsby (GIV)

Nybildad förening som har till uppgift att verka för att alla äldre i Upplands Väsby ska få en rikare social tillvaro och gemenskap  

Bakom föreningen står kommunen, föreningen Vänner i Väsby och pensionärsorganisationerna PRO och SPF i Väsby.