NYTT BESLUT. Förvaltningsrätten har upphävt Arbetsmiljöverkets krav på munskydd på Serafens äldreboende. Foto: Mostphotos

Ny dom upphäver krav på munskydd på äldreboende

Stockholms kommun får rätt mot Arbetsmiljöverket gällande krav på skyddsutrustning mot covid-19 i äldrevården i en ny dom.

  • Publicerad 10:45, 4 maj 2020

Skyddsombudet på det kommunala Serafens vård- och omsorgsboende på Kungsholmen stoppade tillfälligt arbetet den 7 april i år. Ombudet menade att det fanns risk för exponering av konstaterad covid-19 smitta för personalen och att munskydd är nödvändigt även om man har visir. Arbetsmiljöverket gav skyddsombudet rätt, munskydd och visir ska krävas för att inte patientnära arbetet på boendet skulle förbjudas. Men beslutet överklagades av Stockholms kommun och nu upphäver Förvaltningsrätten beslutet.

Förvaltningsrätten delar kommunens bedömning att förbuds-begreppet "patientnära arbete" är för otydligt och ospecificerat, och skriver i beslutet att Arbetsmiljöverket inte "tydliggjort vad som avses med patientnära arbete". Vidare skriver Förvaltningsrätten att Arbetsmiljöverket heller inte har angett vilka arbetsmoment som förbudet gäller eller om det bara gäller vid ett visst avstånd. Därför är förbudet inte "så tydligt och precist som krävs för att kommunen ska kunna förutse vilka åtgärder som behöver vidtas", enligt Förvaltningsrätten.

– Förvaltningsrättens avgörande innebär ingen medicinsk bedömning av vilken skyddsutrustning som ska användas i vissa arbetsmoment. I stället var det de rättsliga kraven på ett förbud som blev avgörande, säger chefsrådmannen Johan Lundmark i ett kommentar.

Till SVT uppger fackförbundet Kommunal att de hoppas att Arbetsmiljöverket ska bli ännu tydligare i sina beslut. Myndigheten uppger till SVT att de ska analysera domen och se om de ska gå vidare och överklaga.