Björn Tarras-Wahlberg höll ett långt anförande. Publiken, som till övervägande del bestod av äldre stockholmare, svarade med jubel och burop. Foto: Carlos Montecinos

Ny demonstration mot Nobel Center

Beslutet är redan klubbat i Stadshuset. Men motståndarna till ett Nobel Center på Blasieholmen framhärdar. I dag vid lunch hölls en demonstration i Humlegården, strax intill Nobelstiftelsens hus.

  • Publicerad 15:55, 16 sep 2016

Ett podium hade byggts upp mot Sturegatan där Bevara Blasieholmens Björn Tarras-Wahlberg talade länge om den förlust för Stockholm han hävdar att Nobel Center skulle bli. ”Landets starkaste varumärke kommer att krossa världens vackrastes huvudstad”, sa han och den drastiska formuleringen följdes av jubel från demonstranterna, som inte såg ut att ha haft så lång promenad hemifrån till Humlegården.

På talarlistan fanns bland andra nationalekonomen Assar Lindbeck, arkitekterna och debattörerna Ola Andersson och Mats Wickman och estradören Olof Buckard.

Det var i april som detaljplanen klubbades igenom i Stadshuset. Utanför samlades också då en stor demonstration i protest mot beslutet.

Sedan dess har detaljplanen överklagats och ligger nu hos länsstyrelsen som väntas komma med ett avgörande senare i höst.

– De var positiva redan under remissrundan och därför kan man anta att de säger ja, tror Ola Andersson. Då kommer motståndarna att överklaga vidare till mark- och miljödomstolen och senare till Mark- och miljööverdomstolen. Om de inte tar upp det vinner planen laga kraft men det är så stora summor i fastigheten att det ändå blir omöjligt att stoppa.

Av annan åsikt är Björn Ljung. Han sitter i stadsbyggnadsnämnden för Liberalerna och hör alltså till dem som röstade mot beslutet i våras.

– Vi tror inte att det kommer att gå igenom. Det är inte bara en folklig opinion som är emot. Även tunga remissinstanser som Fastighetsverket och Riksantikvarieämbetet är det.

Han pekar också på att Riksantikvarieämbetet vill göra arkeologiska utgrävningar efter Vasaskeppsvarvet på Blasieholmen.

– I Sverige tar vi sådant på allvar. Det har hänt att motorvägar letts om av de skälen.

Han hoppas nu att den intern splittring som han hävdar råder i frågan inom såväl S och M kommer att ge utslag inför valet 2018.

– Det är många som kokar bland medlemmarna och tycker att det gått prestige i det. Och det är bara två år till nästa val. Det här blir oundvikligen en valfråga.

Nätverket Bevara Blasieholmen tänker inte heller ge sig. Björn Tarras-Wahlberg utlovade att nästa demonstration blir på nobeldagen, den 10 december.