Överfart. Exempel på hur en cykelöverfart kan se ut (genrebild). Foto: Mikael Andersson

Ny cykelöverfart planeras i västra Danderyd

Detta har man gjort och detta är på gång kring utbyggnaden av cykelvägarna i Danderyd.

  • Publicerad 12:02, 27 maj 2022

Trafikkorsningen Edsviksvägen/Klingstavägen ska byggas ut. Sista maj ska det projektet vara klart.

– Det är två åtgärder. Det är ett bussgupp som vi bygger. Vi har haft problem med buller och höga hastigheter. I samband med det gör vi klart vår cykelöverfart på andra sidan korsningen, säger Johan Petterson, trafiksäkerhetsingenjör på Tekniska kontoret.

Senare i juni väntas ett antal åtgärder för cykeltrafiken i Danderyd också presenteras. Johan Pettersson berättar att de kommer i årets rapport i projektet 'Säkra skolvägar' som går ut på att årligen inventera trafiksäkerheten vid skolorna.

– I juni lämnar vi ett förslag som politikerna då ska ta ställning till.

Under 2021

Under fjolåret gjordes ett antal åtgärder för cyklismen i kommunen.

Tre nya cykelöverfarter byggdes på Danderydsvägen. Korsningarna till Bråvallavägen, Östbergavägen och Sveavägen.

Sju nya cykelparkeringar byggdes vid Svanholmsparken och Anna Whitlocks park, vid busshållplatserna vid Danderydsvallen, Solgården, Rinkeby norra, Danderydsberg och Enmans väg.

Utöver det har man installerat nya cykelpumpar: En vid busshållplatsen Rinkeby norra, en vid Enebybergs torg och en vid Svanholmsparken, meddelar tekniska kontoret.

Hög ranking

Under 2021 rankades Danderyds kommun plats 15 av 57 deltagande kommuner i Cykelfrämjandets årliga kommunvelometer.

Att man ligger högt i den beror på flera saker, enligt tekniska kontoret. De lyfter fram satsningar på att cykelbanor ska hålla god standard, att det finns cykelparkeringar, cykelpumpar och åtgärder för säkerhet.

Den 11 maj anordnar Danderyd kommun sin årliga cykeldag i Mörby centrum.

Då erbjuds bland annat gratis cykelmek.

Mer om cykel!

Under det varma halvåret passerar mellan 3500 och 4000 cyklister dagligen mätstationerna på Stocksundsbron.

Visste du att om det inte finns en utmarkerad cykelbana att du ska cykla på körbanan och inte på trottoaren? Barn upp till 8 år får cykla på trottoaren.

Källa: Danderyds kommun

Visa merVisa mindre