KOMMUNALTRAFIK. En ny busshållplats ska byggas i anslutning till det nya seniorboendet Bovieran i Salem. Foto: Claudio Britos

Ny busshållplats vid nya seniorboendet

En ny busshållplats håller på att ta form längs med Skyttorpsvägen/Säbyvägen.

  • Publicerad 05:00, 12 apr 2021

Sedan slutet på 2020 har de nya seniorlägenheterna varit klara vid Skyttorpsvägen/Säbyvägen.

Nu har kommunen börjat anlägga en ny busshållplats vid Skyttorpsvägen för att underlätta för de boende att ta sig runt kommunalt. Den ska stå klar i maj.

Busshållplatsen kommer att trafikeras av busslinje 708 mellan Tumba och Rönninge så fort hållplatsen är klar. Den kommer dock att synas i tidtabeller först efter sommaren.

I anslutning till den nya busshållplatserna kommer man även att bygga en gång- och cykelväg samt övergångsställe.