Bredäng kan få ägarlägenheter. Foto: Mostphotos

Ny boendeform kan införas i Bredäng

80 lägenheter i den nya boendeformen ägarlägenheter kan uppföras i Bredäng.

  • Publicerad 14:59, 12 maj 2021

Det är i det nya området Mälaräng som en byggaktör har velat uppföra ägarlägenheter.

Boendeformen skiljer sig från bostadsrätter genom att den ägs direkt och därför fritt kan hyras ut, överlåtas eller pantsättas.

Enligt ett tjänsteutlåtande från exploateringskontoret har staden inget uttalat mål med boendeformen annat än att staden ska präglas av blandade upplåtelseformer. Kontoret har heller ingen kännedom om hur de färdigställda lägenheterna ska användas.