Ett par veckor framöver får flanörer vid Strandliden ta en omväg runt byggarbetena. Foto: Anders Göransson

Ny belysning ska öka tryggheten vid Strandliden

Det vackra gångstråket längs vattnet vid Strandliden i Hässelby Strand håller på att få ny belysning. Orsaken är att staden vill förbättra tryggheten.

  • Publicerad 15:00, 4 okt 2018

De som tar sig en promenad längs vattnet vid Strandliden i Hässelby Strand har sedan några veckor mötts av skylten ”Gångväg avstängd – välj annan väg”.

Skälet är att arbeten pågår med att ge sträckan, som är cirka 350 meter lång, ny belysning.

– Det har funnits en obelyst sträcka där, och det har kommit ganska många rapporter om att folk har känts sig otrygga, säger Karl-Johan Stamyr, ingenjör vid trafikkontoret.

Claudio Scabini från underentreprenören Boo Energi monterar pollare för LED-belysning vid Strandliden. Foto: Anders Göransson

För att tillgodose de boendes önskan av att inte få sin utsikt mot vattnet alltför störd har man valt låga, svarta polare med LED-belysning.

– Det ger ett mer diskret sken än vanlig belysning, men man ser i varje fall vart man sätter fötterna.

Arbetena väntas vara klara inom några veckor, och då öppnar strandpromenaden igen.